Pihlanto Pekka 
Laskentatoimi yhtä teatteria

Ekonomi-lehden kolumni no:ssa 4/2002
 


Laskentatoimessa on harvoin kiinnitetty huomiota laskentainformaation tuottajaan tai käyttäjään. Sen sijaan on keskitytty laskelmiin ja järjestelmiin. Korkeintaan on ajateltu, että päätöksentekijä reagoi mekaanisesti ärsykkeisiin. Tätä huomattavasti realistisempi käsitys ihmisestä on niillä neurobiologeilla ja kognitiotutkijoilla, jotka vertaavat ihmisen aivojen ja tajunnan toimintaa teatteriin. Teatterimetafora antaa ainakin aavistuksen siitä, millä tavalla suunnattoman monimutkaiset ihmisaivot tuottavat tietoisuuden, jota ilman emme voi perehtyä esimerkiksi tilinpäätöstietoihin. 

Teatterimetaforan ydin on tietoisuuden näyttämö eli ihmisen työmuisti. Näyttämöä pyyhkivään "tietoisuuden valokeilaan" ilmestyy "näyttelijöitä" muutama kerrallaan. Valokeilassa olevat näyttelijät ovat ajatuksia, joita me kulloinkin tiedostamme itsellämme olevan. Kuten oikeassa teatterissakin, vain pieni osa esitykseen vaikuttavasta kokonaisuudesta tulee "spottivalon" piiriin. Valokeilaan pääsystä kilpailevia näyttelijöitä ovat mm. ulkomaailmasta aistien välityksellä muodostuvat havainnot. Ne voivat koskea juuri vaikkapa tilinpäätöstä tai budjettia. Näyttelijöitä ovat myös "sielun silmin" nähtävät kuvat ja "sielun korvin" kuultavat sisäiset keskustelut. Tilinpäätösinformaatiota tarkasteltaessa tai vaikkapa budjettipalaverissa toimittaessa turvaudutaan usein tällaiseen visualisointiin: me ajattelemme ja pohdimme asioita mielessämme, tietoisuutemme valokeilassa. Kaikki muu teatterissa onkin tiedostamatonta - mukaan luettuna yleisö. Yleisö käsittää muistin mittaamattomat tietovarastot. Ohjaaja, vuorosanat ja kuli ssit - eli toiminnan konteksti - määräävät, miten valokeilaan pääsevät näyttelijät esittävät roolinsa. Vuorosanat ja kulissit tarkoittavat kaikkea sitä aivojemme varastoimaa taustatietoa, joka vaikuttaa tietoiseen kokemukseemme. 

Esimerkiksi tuloslaskelmaa koskevaa näköhavaintoa edustava näyttelijä voi käynnistää yleisön keskuudessa havainnon kohteen tunnistamis- ja kielellisen analyysiprosessin. Näiden ansiosta tiedämme mitä meidän tulee etsiä laskelmasta ja miten reagoida siihen. Kaikki tämä tarjoutuu yleisön joukosta valmiina reaktiovaihtoehtoina ilman, että meidän tarvitsee niitä tietoisesti pohtia. 

Vaikuttaako mielikuvitukselliselta? Kaikilla näillä teatterikäsitteillä on eri puolilla aivoja sijaitsevat vastintoimintonsa, joiden olemassaolo on ainakin jollakin tarkkuudella tieteellisesti todennettu. Tasetta katsellessamme aivoissamme tapahtuu sellaista, mitä teatterimetafora kuvaa ohjaajan, näyttelijöiden, yleisön, vuorosanojen ja kulissien yhteistoiminnan avulla. Sen sijaan tutkijatkaan eivät pysty selittämään, miten teatteriesitys eli tietoinen kokemus kaikkien näiden tahojen yhteisvaikutuksesta syntyy. Jokainen meistä pystyy seuraamaan henkilökohtaisen teatterinsa näyttelijöiden esitystä, mutta valokeilan ulkopuolinen toiminta jää piiloon. On hyödyllistä ymmärtää, että siellä jossakin muutkin toimijat ja kulissit ovat ja vaikuttavat siihen, mitä me koemme teatterimme näyttämöllä. Pystymme osittain vaikuttamaan näytelmän kulkuun suuntaamalla tarkkaavaisuuttamme ja keskittymällä ajattelemaan tiettyjä asioita, mutta tiedostamattomat prosessit puuttuvat peliin huomaamattamme. 

Jokaisen yksilön henkilökohtainen teatteri on erilainen. Siten samat näyttelijät - esimerkiksi tietty tilinpäätösinformaatio - ei synnytä työtoverimme teatterissa samanlaista näytelmää kuin itsellämme, sillä ohjaajat, yleisöt ja teatterin rekvisiitta ovat kaikilla erilaisia. Neuvottelussa osapuolet saattavat kuitenkin lopulta päätyä kokemaan samojen näyttelijöiden tuottaman näytelmän suunnilleen samalla tavalla eli päätyä yhteisesti hyväksyttyyn lopputulokseen. 

Pekka Pihlanto Professori TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Laskentatoimen laitos 

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi tähän

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20020430 (20020430) o o AJK kotisivu