Pihlanto Pekka 
Optiot merkitsevät yritykselle saamatta jäänyttä pääomaa

Julkaistu Kauppalehden Saldo-liitteessä 31.5.2002


Professori Eva Liljeblom pohdiskelee, miksi johdon optiot halutaan kirjata kuluina yritysten tilinpäätöksessä (KL Saldo 24.5.). Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajan Alan Greenspan ja monet muutkin tahot ovat todellakin esittäneet tällaisia vaatimuksia. Amerikkalaisten perustelu on yleensä ollut se, että optiot ovat palkkaa, joten ne kuuluvat tuloslaskelmaan. Optiot eivät kuitenkaan aiheuta yritykselle kassastamaksuja, joten jokin muukin kirjanpidollinen perustelu olisi kirjaukselle syytä löytää. 

Yrityksellä on optioiden jakamiselle vaihtoehto, sillä se voisi myydä itse osakkeet suoraan markkinoille ja saisi näin hyväkseen pääomanlisäyksen. Kun yritys jättää tämän vaihtoehdon käyttämättä jakamalla optioita, se menettää myynnistä koituvan pääoman. Kustannuslaskennassa tunnetaan vaihtoehtoiskustannusten periaate, jonka mukaan hylätyn vaihtoehdon (menetetty) tuotto on valitun vaihtoehdon kustannus. Soveltamalla tätä periaatetta saadaan tietty perustelu optioiden kulukirjaukselle, sillä optionsaajille luovutettu osakkeiden myyntimahdollisuus merkitsee yritykselle menetystä, siis kustannusta. 

Tällä menettelyllä rikottaisiin tosin kirjanpidon realisointiperiaatetta, kun yrityksen kuluksi kirjattaisiin liiketapahtuma, johon ei liity kassastamaksua. Kirjanpitoajattelussa on tosin perinteisesti hyväksytty kuluksi enemmän tai vähemmän spekulatiivisiakin eriä. Kirjanpidossa tunnetaan varaukset, joita vastaavan kassastamaksun arvioidaan toteutuvan vasta joskus tulevaisuudessa. Jos hyödykkeen arvonkorotuksesta tehtäisiin poisto, siinä olisi esimerkki kulusta, johon ei liity kassastamaksua missään vaiheessa. Inflaatiolaskennan yhteydessä on tehty aikoinaan ehdotuksia, joilla kirjanpitoon on tuotu vieläkin spekulatiivisempia elementtejä. Kirjanpitoajattelua ei siis ole aina leimannut tiukka realisointiperiaate. 

Optioiden kulukirjaus viestittäisi osakkeenomistajille ja muille tuloslaskelman tarkastelijoille, että yritys on luopunut sen suuruisesta edusta optionsaajien hyväksi. Tämän läpinäkyvyyden lisäämiseksi kannattanee hyväksyä tietty väkivalta vallitsevia kirjanpidon periaatteita kohtaan, kunhan menettelytavoista säädetään tai sovitaan konvention muodossa mahdollisimman yksiselitteisesti. 

Lievempiä vaihtoehtoja kirjanpidon periaatteiden kannalta olisivat kirjauksen tekeminen ilman tulosvaikutusta tai asian esittäminen vain tilinpäätöksen liitetiedoissa. Mielestäni optiomenettelyn yritykselle aiheuttama taloudellinen menetys puoltaa kulukirjausta. 

Pekka Pihlanto 
laskentatoimen professori 
Turun kauppakorkeakoulu

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi tähän

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20020603 (20020603) o o AJK kotisivu