Pihlanto Pekka 
Professori on ainoastaan* yliopistollinen virkanimike

Julkaistu Turun Sanomissa 19.6.2002
 
Eräät ammattikorkeakoulujen edustajat ovat ehdottaneet professorin virkojen perustamista ammattikorkeakouluihin. Professoriliitto on torjunut ajatuksen viitaten siihen, että professoriksi nimittäminen tapahtuu erityislailla säädetyssä virantäyttömenettelyssä, jossa tieteellinen pätevyys on yksi keskeisimmistä vaatimuksista. Professorien tehtävät ovat tieteellinen tutkimus, siihen perustuva ylin opetus ja tieteelliseen asiantuntemukseen perustuvat yhteiskunnalliset palvelutehtävät. Nämä säännökset eivät Professoriliiton mukaan sovi ammattikorkeakoulujen opetusvirkoihin. 

Ammattikorkeakouluille olisi tietysti houkuttelevaa ottaa käyttöönsä arvostettu yliopistollinen virkanimike ja muokata sen sisältö omia käytännönläheisiä tavoitteitaan vastaavaksi. Yliopistojen näkökulmasta ei kuitenkaan tunnu oikeutetulta, että niissä tehdyn pitkäjänteisen työn avulla pyritään näin ratsastamaan ja saamaan ansiotonta arvostusta, varsinkaan kun samalla vesitettäisiin koko nimike. Muutama vuosi sitten etsittäessä ammattikorkeakoulujen kaupan ja hallinnon alan tutkinnolle nimeä, ammattikorkeakoulut halusivat ottaa käyttöönsä arvostetun ekonomi-nimikkeen. Tämä torjuttiin perusteettomana ja tutkintonimikkeeksi tuli tradenomi. 

Eikö ammattikorkeakoulujen tulisi edelleenkin profiloitua omin ansioin ja nimikkein, varsinkin kun nämä korkeakoulut edustavat yliopistojen tieteellisestä linjasta täysin poikkeavaa käytännönläheistä suuntausta? Tähän kaksijakoisuuteen perustuu koulutuksen ns. duaalimalli, joka vähitellen vaarannetaan, jos tämän tyyppisiä rajoja ja työnjaon näkyvyyttä häivyttäviä hankkeita toteutetaan. Ulkomaisiin esimerkkeihin viittaaminen ei tässä toimi, sillä eri maissa ja kulttuureissa tilanteet ovat täysin erilaiset. Suomessa nimike- ja muutkin kysymykset on syytä ratkaista meidän olosuhteisiimme sopivalla tavalla. 

Pekka Pihlanto 
professori 
Turun kauppakorkeakoulu 

Toimitus on lisännyt alkuperäiseen otsikkooni sanan "ainoastaan", joka antaa hieman harhaanjohtavan kuvan. Professorinimikettähän käytetään myös arvonimenä.
 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi tähän

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20020620 (20020620) o o AJK kotisivu