Pihlanto Pekka 
Professorin virkaan kuuluu tieteellinen tutkimus


Julkaistu Turun Sanomissa 19.7.2002
 

Lehtori Oskari Kiviniemi kommentoi (TS 8.7.) kirjoitustani, jossa katsoin professorin nimikkeen käyttöönoton ammattikorkeakouluissa perusteettomaksi. Kiviniemi toteaa, että ammattikorkeakoulussa tehdään myös tutkimustyötä, jotta käytännönläheinen opetus pysyisi ajan tasalla ja vastaisi liike-elämän alati muuttuvia vaatimuksia. Tämä ei mielestäni kuitenkaan viittaa tieteelliseen, uutta luovaan tutkimukseen, joka on yliopistollisen professorinviran tärkein tunnusmerkki. Ammattikorkeakoulujen toiminta-ajatuksen kanssa sopii kyllä hyvin yhteen selvitys- ja kehitystyö, joka palvelee välittömästi käytäntöön keskittyvää opetusta. 

Yliopistollisen virkanimikkeen havittelu on yksi naula meillä omaksutun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjakoa korostavan duaalimallin arkkuun. Vähitellen tämä suuntaus johtaisi toisen ja kolmannen luokan yliopistojen kirjavan joukon syntymiseen. Ammattikorkeakoulujen voima ja menestymisen mahdollisuus perustuu omaleimaiseen, käytännönläheisyyttä korostavaan profiiliin, ei yliopistojen matkimiseen. 

Olen samaa mieltä Kiviniemen kanssa, että ammattikorkeakoulujen yliopettajien ammattitieto on parhaimmillaan laaja-alaista ja käytännönläheistä. Sen sijaan en ymmärrä, miten he juuri näillä ansioilla voisivat saavuttaa sellaisen tieteellisen pätevyyden, joka nykyisin vaaditaan yliopistojen professoreilta. Jos näin ansioituneista kuitenkin leivottaisiin professoreja, miten tämä antaisi professorin nimikkeelle sisältöä ja arvostusta? 

Kiviniemen mainitsemat "yliopistojen professorien tietopiikit" ja "tutkijan erikoistuminen aina vain kapeampiin erikoisaloihin" ovat sitä hintaa, jota uuden tieteellisen tiedon luomisesta maksetaan. Tämäkin tieto on muuten varsin usein käytännön tarpeita palvelevaa. Kiviniemen korostama käytännönläheinen laaja-alaisuus on ilmeisen tärkeää ammattikorkeakoulussa, mutta professorin tehtäviin kuuluvan uuden tieteellisen tiedon luominen tältä pohjalta on mahdottomuus. 

Pekka Pihlanto professori Turun kauppakorkeakoulu

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle tähän

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi tähän

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20020719 (20020719) o o AJK kotisivu