Pihlanto Pekka 
Kiinteistöuudistus haitallinen


Julkaistu Helsingin Sanomissa 21.10.2002
Puolustushallinnon kiinteistöjä ollaan siirtämässä Senaatti-kiinteistöjen hallintaan. Tämä merkitsee, että näin luotaisiin tarpeeton ja jopa haitallinen välikäsi, joka ryhtyisi omia tavoitteitaan toteuttaen hallinnoimaan puolustushallinnon tärkeää sektoria ja kantamaan vuokraa sen kiinteistöistä. Yliopistojen ja poliisihallinnon kiinteistöt ovat jo Senaatti-kiinteistöjen huomassa. 

Toimenpidettä on perusteltu tehokkuudella ja taloudellisuudella. Tunnettua kuitenkin on, että jokainen organisaatio alkaa kasvattaa kokoaan, mikä aiheuttaa lisääntyviä hallintokustannuksia. Hankkeesta laaditun puitesopimuksen mukaan puolustuslaitoksen budjettikehyslisäys on sitä suuruusluokkaa, että se ei riittäisi kiinteistövuokriin, joita kattamaan se on tarkoitettu. Siten vuokrat söisivät budjetista heti alusta alkaen puolustusvalmiuden ylläpitoon tarkoitettuja varoja. Samoin toimisi indeksisidonnaisuus kasvattaessaan kiinteistömenoja vuosittain. Näin on tapahtunut yliopistojen kiinteistöjen osalta. 

Senaatti-kiinteistöjen tällä hetkellä perimät vuokrat ovat seitsemän prosenttia kiinteistön arvosta. Tämä markkinoiden keskimääräistä vuokratasoa edustava luku on kohtuuttoman korkea, sillä kysymyksessä on täysin riskitön vuokralainen. Vakava ajatusvirhe on myös se, että puolustuslaitoksen kiinteistöillä olisivat aidot markkinat. Puolustuslaitoksella ei ole juurikaan mahdollisuuksia vuokrata tilojaan ulkopuolisilta, sillä tarjontaa ei erikoiskiinteistöjen osalta ole. Senaatti-kiinteistöillä olisi siis selvä monopoliasema. Markkinoiden puuttuessa kiinteistöjen "arvojen" määrittely on monesti puhdasta arvausta, ja Senaatti-kiinteistöt käyttäisi epäilemättä monopoliasemaansa hyväkseen. 

Vaikka Senaatti-kiinteistöjen vuokrapolitiikka saataisiinkin kohtuullistetuksi, Senaatti-kytkennällä on muitakin haittavaikutuksia. Erityisesti puolustushallinnon kohdalla ne voivat muodostua kohtalokkaiksi. Kun hyvin itsenäinen ulkopuolinen siviilitaho pääsee ratkaisevasti vaikuttamaan tilaratkaisuihin, maanpuolustukselliset näkökohdat saattavat jäädä toissijaisiksi ja myös turvallisuus vaarantua. 

Suunnitellun hankkeen haitat ovat ilmeiset, mutta hyödyistä ei ole selvää näyttöä. Jos Senaatti-kiinteistöjen toiminnan laajuuden ja erikoistumisen myötä saavutetaan joitakin etuja, vastapainona ovat väistämättä byrokratia sekä intressiristiriidat isännän ja torpparin välillä. 

Näenkin hankkeen yrityksenä soveltaa markkinatalouden oppeja tilanteeseen, johon ne eivät sovi. Tämä harha kulminoituu siihen, että järjestelyn osapuolet eivät ole itsenäisiä yrityksiä vaan valtion organisaatioita, eivätkä ne toimi todellisilla markkinoilla. Näin hanke merkitsee sitä, että leikitään markkinataloutta ja siirretään varoja saman omistajan taskusta toiseen. Tämä kaikki tapahtuisi puolustushallinnon ja sen perustehtävän vahingoksi. 

Pekka Pihlanto 
professori 
Turun kauppakorkeakoulu

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela



Asko Korpela 20021021 (20021021) o o AJK kotisivu