Pihlanto Pekka 
Tehoa yliopistoihin, mutta mistä?


Julkaistu Kauppalehdessä 24.2.2003

Opetusministeri Maija Rask vaatii yliopistoilta lisää tehoa (KL 12.2.). Esitetyt Helsingin yliopistoa koskevat tilastot puhuvat kieltämättä karua kieltä: vuonna 1995 aloittaneista opiskelijoista noin 60 prosentilla on tutkinto vielä kesken. 

Vaikka tilanne ei ole kaikissa yliopistoissa näin huono voidaan kysyä, missä on vika. Poliitikkona Rask ei tietenkään hae sitä opiskelijoista etenkään vaalien edellä. Hänen mielestään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitäisi antaa opiskelijoille paremmat eväät tutkintonsa suorittamiseen määräajassa. Kuten Helsingin yliopiston rehtori Kari Raivio toteaa samassa lehdessä, opiskelijoiden keskuudessa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan työssäkäynti on tärkein syy opintojen viivästymiseen. 

Opetusministeriö on itse huolehtinut siitä, ettei tenttimisoikeutta, eikä opiskeluaikaa voida rajoittaa. Myös lakisääteinen opintojen maksuttomuus suosii verkkaisuutta opintojen suorittamisessa. Nykyisessä järjestelmässä opiskelijat tulevat ja menevät mielensä mukaan. Opettajilla ei halutessaankaan ole mahdollisuutta puuttua akateemiseen vapauteen. 

Kun tällainen järjestelmä ja ilmapiiri on yliopistoihin opetusministeriön ja -ministerin siunauksella luotu, olisi suotavaa että ne ottaisivat ongelmasta osavastuunsa. Vastuunottoon ei kuitenkaan näytä olevan sen paremmin halua kuin kykyäkään. Jälkimmäiseen viittaa Raskin ihmettely siitä, että opiskelijoilla saattaa olla satoja opintoviikkoja opintoja, mutta ei yhtään tutkintoa. 

Opiskeluun liittyvien ongelmien käsittelyssä on huomio suunnattu jo pitkään yksinomaan yliopistoihin. Olisi kuitenkin syytä tiedostaa, että oppimistulokset riippuvat sekä opetuksesta että opiskelusta. Edellinen on yliopistojen reviiriä, jälkimmäinen opiskelijoiden. Vain toiseen panostamalla ei saada tuloksia. 

Pekka Pihlanto 
professori 
Turun kauppakorkeakoulu

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja