Pihlanto Pekka 
Maltti sopii ulkopolitiikkaan


Julkaistu Helsingin Sanomissa 4.3.2003

Filosofian maisteri Sari Mattero kysyy, missä viipyy maamme poliittisen johdon kannanotto Irakin sotaa vastaan (HS 28.2.). Sota olisi tietysti suuri katastrofi sen kohteeksi joutuville ja koko maailmalle. Meidän protestimme ei siihen kuitenkaan vaikuttaisi. Paasikiven ja Kekkosen ulkopolitiikkaan liittyi pyrkimys pysytellä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella. Roolimme oli mieluummin lääkärin kuin tuomarin. 

Tämä ohje on edelleen pätevä. Ulkopolitiikassa on ajateltava realistisesti ja tunneperäisiä argumentteja välttäen vain Suomen etua. Miksi ryhtyä edes kiistatta virheisiin syyllistyvän suurvallan omatoimiseksi tuomariksi, kun joudumme vastakin sen kanssa tekemisiin. Päättäjiemme korostama YK-johtoinen linja on selvästi paremmin etujemme mukainen kuin yksioikoinen protestilinja. Eivät edes Ranska ja Saksa varsinaisesti "protestoi" sotaa vastaan, vaan ne haluavat vielä kokeiltavan muita keinoja. 

Länsimainen demokratia ei perustu kulloisenkin kansalaismielipiteen ohjaukseen, vaan se on luonteeltaan edustuksellista. Jokainen kansanedustajaehdokas tietysti miettii kansalaismielipiteen vaikutuksia omaan kampanjaansa. Vastuullisen päättäjän roolissa toimivien edustajiemme tulee kuitenkin pyrkiä toteuttamaan ensisijaisesti omaa rationaalisperusteista tulkintaansa siitä, mikä on Suomen etu. 

Pekka Pihlanto 
professori 
Turun kauppakorkeakoulu 

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20030304 (20030304) o o AJK homepage