Pihlanto Pekka 
Gradujen salaaminen on perusteltua

Julkaistu Helsingin Sanomissa 18.8.2003

Opetusministeriön taholta on esitetty näkemys, että yliopistojen gradutöitä ei pitäisi enää julistaa salaisiksi, vaikka ne sisältäisivät yrityskohtaista tietoa. Perusteluna esitetään lähinnä, että tieteellisen tutkimusten tulosten pitäisi olla kaikkien saatavilla. Näkemys ei ole vailla ongelmia. 

Gradutöillä on harvoissa tapauksissa aitoa tieteellistä merkitystä. Nehän ovat maisterintutkintoon liittyviä opintosuorituksia. On huomattava, että kyseiset gradut eivät ole aina tilaustöitä, vaan yritys saattaa pelkästä hyväntahtoisuudesta tarjota opiskelijalle mahdollisuuden saada työhönsä käytännön tietoa. Miksi tätä pitäisi jakaa muille? Tutkimustiivistelmässä voidaan hyvin tuoda esille ja julkistaa ne mahdolliset tieteelliset edistysaskeleet, joita työssä on otettu. 

Nykyisessä Stasi-paljastusten ja Irak-vuotojen maailmassa kaikenlainen salaaminen koetaan helposti epäilyttäväksi, mutta on syytä säilyttää suhteellisuudentaju. Gradujen salaamisen mahdollisuudesta luopuminen aiheuttaisi haittaa yliopistoille ja opiskelijoille. Yritykset saattaisivat tiukentaa yhteistyön ehtoja ja varovaisimmat voisivat lopettaa sen kokonaan. Se olisi suuri vahinko, sillä yrityksissä toteutettavan tutkielmayhteistyön avulla opiskelija saa arvokasta tuntumaa käytännön työelämään - ja ehkä työpaikankin. Samalla eräs talouselämän ja yliopistojen luonnollinen yhteistyömuoto kohtaisi suuria vaikeuksia. 

Toinen haitta salauksesta luopumisesta olisi se, että jos luottamuksellista tietoa vielä saataisiin, se jouduttaisiin esittämään graduista erillisissä muistioissa tai tieto ja sen taustat pyrittäisiin naamioimaan niin, että kohdetta ei tunnisteta. Tästä aiheutuisi turhaa vaivaa ja kustannuksia. Näin kyllä esimerkiksi väitöskirjojen osalta saatetaan joutua tekemään, mutta pienessä maassa kohteen tunnistamisen vaara on aina olemassa ainakin liiketaloustieteellisissä töissä. 

Lisensiaatintyö ja väitöskirja ovat tutkijan uralla ensimmäiset aidosti tieteelliset tuotokset. Ne ovat julkisia ja niin täytyy ollakin. Nämä työt käyvät läpi sellaisen seulan, että niiden tuloksiin voidaan luottaa. Gradun sisältämän tiedon luotettavuus voi olla niin ja näin. Nykyisin kun arvosanaakaan ei saa julkistaa, lukija ei voi tietää sitä itse arvioimatta, onko työ huippuluokkaa vai vain rimaa hipoen saavutettu työvoitto - tai jotakin siltä väliltä. 

Pekka Pihlanto professori Turun kauppakorkeakoulu professori Turun kauppakorkeakoulu

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20030818 (20030818) o o AJK kotisivu