Pihlanto Pekka 
Kansanäänestys EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta?

Julkaistu Vakka-Suomen Sanomissa 4.11.2003
Muun muassa Jacob Söderman on katsonut, että EU:n perustuslaillinen sopimusehdotus sisältää siinä määrin oleellisia muutoksia, että sen hyväksymisestä olisi järjestettävä kansaäänestys. Poliittisen eliittimme enemmistö tuntuu kuitenkin katsovan, että olemme jo itse asiassa hyväksyneet nämäkin muutokset, joten äänestystä ei tarvita. 

Muutokset eivät vaikuta kovin vähäisiltä sillä on katsottu, että joudumme muuttamaan omaakin perustuslakiamme. Lainoppineet sanovat, että kun perustuslaillisen sopimuksen myötä EU:sta tulee niin sanottu oikeushenkilö, EU voi sen jälkeen tehdä sopimuksia, jotka sitovat jäsenmaita. Tämä avaa melko huolestuttavia näköaloja. 

Kansanäänestyksen torjumiseksi on esitetty eräitä perusteluja, jotka eivät oikein kestä lähempää tarkastelua. On sanottu, että kansalaiset eivät välttämättä äänestäisi perustuslaillisen sopimuksen sisällöstä, jota he eivät edes ymmärrä. Sen sijaan he voisivat äänestää yleisesti protestiksi EU:ta vastaan. Kun näin sanotaan, on jo etäännytty melko kauas demokratia-ajattelusta. Mistä tiedetään, millä perusteella kansalaiset äänestävät esimerkiksi presidentti- tai kansanedustajaehdokasta? Perusteena voi olla mikä tahansa, esimerkiksi sukupuoli, ulkomuoto tai muu sellainen seikka, jolla ei ole mitään tekemistä presidentin tai kansanedustajan tehtävän kanssa. Niinpä vain äänimäärät ratkaisevat. Miksi juuri nyt huolestutaan siitä, että kansa voisi äänestää "väärin", siis väärin perustein? Luonnollisesti siksi, että ei haluta ottaa esityksen hylkäämisen riskiä 

Poliittisen eliitin kallistuminen kielteiselle kannalle kansanäänestyksen suhteen voi perustua paljolti siihen, että se haluaa pysyä hyvissä kirjoissa ja mallioppilaana EU:ssa. Jos kansa äänestäisi sopimusta vastaan, maamme pelätään joutuvan sivuraiteelle EU:ssa ja poliitikot joutuisivat Brysselissä vastaamaan ikäviin kysymyksiin. Mahdollisesti monen poliitikon oma urakehitys EU:n piirissä saattaisi vaarantua. Tällaiset henkilökohtaiset perustelut eivät ole yhtään sen "parempia" kuin ne, mistä kansalaisia on etukäteen moitittu. 

Kun perustuslaillisen sopimuksen ehdotettu sisältö on monelta osin epätyydyttävä, eikä siihen ilmeisesti saada neuvotteluin ainakaan pienten maiden edellyttämiä muutoksia, olisi aivan järkevää jättää kansalaisille mahdollisuus viheltää peli poikki. Seuraavalla kierroksella ehdotus saattaisikin olla jo kohtuullisempi. Nyt pelotellaan, että EU joutuu kriisiin, jos yksikin jäsenmaa hylkää ehdotuksen. Mikäli epätyydyttävien ehdotusten vastustaminen ja hylkääminen merkitsisi aina vakavaa kriisiä, yritykset ja monet muutkaan organisaatiot eivät kykenisi jatkamaan toimintaansa kovinkaan pitkään. Kriisillä pelottelu onkin vain neuvottelutaktiikkaa, jolla vastapuoli pyritään saamaan ruotuun. 

Pekka Pihlanto 
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20031105 (20031105) o o AJK kotisivu