Pihlanto Pekka 
Rehtorin tulisi nauttia laajaa luottamusta

Julkaistu Helsingin Sanomissa 2.3.2004
Yliopistojen rehtorien valintatavasta syntyi selkeää erimielisyyttä, kun eduskunta kävi lähetekeskustelun yliopistolaista (HS 25.2.). Lakiehdotuksen mukaan rehtorin valinta siirtyisi laajoilta vaalikollegioilta yliopistojen suppeille hallituksille. Tämä on vastoin kaikkien yliopistojen kantaa. Ehdotus liittyy ilmeisesti samassa yhteydessä korostettuun yliopistojen johtamisen "voimakkaaseen ammattimaistamiseen". 

Yliopistojen tyyppisiin sivistyksellisiin asiantuntijaorganisaatioihin ei ammattimainen johtajuus kuitenkaan sopisi, sillä niissä ei voida toimia niin suoraviivaisesti tulosvastuullisen ammattijohtajan päätöksin kuin yrityksissä. Yliopistojen tuloskaan ei ole niin yksiselitteinen kuin yritysten. 

Yliopiston rehtorin tuleekin ensisijaisesti olla laajaa luottamusta nauttiva, sovitteleva, eri ryhmien oikeusturvasta huolehtiva ja tulevaisuutta visioiva hallituksen puheenjohtaja, eikä hallitukselle tulosvastuullinen ja yksinomaan "omistajien" etuja ajava toimitusjohtaja. 

Siksi rehtorin valinnan siirto suppean ryhmän tehtäväksi on epäonnistunut ehdotus. Laajan vaalikollegion valitsema henkilö on "koko yliopiston rehtori" ja sellaisena hänellä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa kaikkien yliopistolaisten luottamus. Suppea piiri voi vaalikollegiota helpommin haksahtaa valitsemaan yliopisto-organisaatiota puutteellisesti tuntevan "ammattijohtajan". 

Pekka Pihlanto
Turku 

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20040302 (20040302) o o AJK kotisivu