Pihlanto Pekka 
Opintoajan rajaaminen lisäisi motivaatiota

Julkaistu Vakka-Suomen Sanomissa 13.5.2004
Esko Kiviranta yhtyy kolumnissaan (Vakka 11.5.)  Suomen ylioppilaskuntien liiton kantaan, jonka mukaan opintoaikaa ei yliopistoissa tulisi rajoittaa. Valtiovallan huolena on se, että tutkintojen suoritusajat lähentelevät liian usein kymmentä vuotta ja monet opiskelijoista eivät saa vuosittain kokoon yhtään opintoviikkoa. Akateeminen vapaus ja sivistysyliopisto eivät voi tarkoittaa tällaista tyhjäkäyntiä. On kuitenkin korostettava, että suurin osa opiskelijoista hoitaa opintonsa vastuuntuntoisesti. Kysymys on vain siitä ryhmästä, joka ei näin tee. 

Suurin syy hitaaseen etenemiseen on opiskelijoiden työssäkäynti. Opintotuet eivät riitä ja lainaa ei haluta ottaa. Opiskelijat ehdottavat rajoitusten ja lainanoton sijasta opintotukien korotuksia, mutta yhteiskunnalla ei liene varaa tähän siinä määrin, että se houkuttelisi töissä olevat takaisin täysipainoisen opiskelun pariin. 

Opiskelu onkin syytä nähdä henkilökohtaisena investointina tulevaisuuteen. Suoritetun tutkinnon avulla pääsee paremmin palkattuihin ja mielekkäämpiin töihin kuin ilman sitä. Lisäksi opiskelu tuottaa muullakin tavalla hyödyllistä sivistyspääomaa. 

Opiskelijat torjuvat lainarahoituksen viitaten siihen, että valmistuminen ei nykyisin takaa varmuudella työpaikkaa. Valtaosa tutkinnon suorittaneista saa kuitenkin työpaikan, ja suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen merkitsee runsasta työpaikkojen vapautumista lähivuosina. 

maksuttoman opiskelun tarjoavan valtiovallan pyrkimys hieman tiukentaa otettaan opiskeluun sisältää selvän viestin, jonka seurauksena opiskelumotivaatio yleisesti paranisi ja opintoajat lyhenisivät. Silti ei oltaisi vielä lähelläkään sitä monesti hyvin tiukkaa kilpailua arvosanoista ja tutkinnoista, jota monien muiden maiden yliopistoissa joudutaan käymään - ja samalla maksamaan korkeita lukukausimaksuja. 

Valtiovallan toimenpiteet opintoaikojen järkeistämiseksi eivät toimi vain valtiontalouden ja siten veronmaksajien hyödyksi. Niiden motivoimina kohtuullisessa ajassa valmistuneet saavat itselleen paitsi uudistukseen liittyvät edut, myös muita hyötyjä sen sijaan, että olisivat kuluttaneet aikaansa koulutustaan vastaamattomissa pätkätöissä ja yhä vasenmielisemmiksi käyvien pitkittyneiden opintojen parissa. 

Nopeasti valmistuneet pääsevät heti ansaitsemaan palkkaa ja kerryttämään itselleen eläkettä. Samalla opiskelun rahoitustarve jää heillä kohtuulliseksi. On myös hyvin todennäköistä, että tällainen opiskelija antaa työtä hakiessaan itsestään vakuuttavamman kuvan kuin vuosikausia yliopistossa ja rutiinitöissä viihtynyt sekä samalla tavoitteellisesta toiminnasta vieraantunut. 

Pekka Pihlanto
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20040516 (20040516) o o AJK kotisivu