Pihlanto Pekka 
Merkitseekö osinkovero kahdenkertaista verotusta

Julkaistu Turun Sanomissa 9.7.2004
Vakuutusyhtiöiden keskusliiton toimitusjohtaja Kari Stadigh on tasapuolisuuden nimissä aivan perusteellisesti huolestunut hallituksen verouudistuksen piirteestä, että vakuutusyhtiöitä verotetaan nostamistaan osingoista eri tavalla kuin esimerkiksi teollisuusyrityksiä (TS 30.6.). 

Tätä Stadighin mainitsemaa menettelytapaa eli "ketjuverotusta" pidetään yleisesti epäkohtana. Tällöin ajatellaan, että kun yhtiön jakamat osingot maksetaan verotetusta voitosta ja jos nämä osingot katsotaan myös saajansa veronalaiseksi tuloksi, niin sama tulo tulee verotetuksi kahteen kertaan. Jo opiskeluaikoina kirjanpidon lehtorimme moitti silloista käytäntöä, jonka mukaan osingot olivat veronalaisia. Sittemmin tästä "kahdenkertaisesta" verotuksesta luovuttiin kansainvälisten esikuvien mukaisesti. Verouudistuksessa osinkojen verottamiseen jälleen osittain palattiin. 

Voidaan kuitenkin mielestäni kysyä, mihin "ketjuverotuksen" ja osinkojen "kahdenkertaisen verotuksen" moitittavuus perustuu. Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö ja omistajistaan erillinen talousyksikkö. Se osa osakeyhtiön voitosta, jonka sen hallintoelimet päättävät jakaa osinkoina osakkailleen, on siis näiden itsenäisten talousyksiköiden saamaa tuloa. 

Osakeyhtiön itsenäisestä oikeudellisesta ja taloudellisesta asemasta on suurta hyötyä - siitä syystä yhtiömuoto on kehitetty. Millä perusteella osakeyhtiön itsenäisestä talouspiiristä pitäisi voida irrottaa jokin osa - osingot - ja katsoa niiden olevankin yhtiön ja osakkaan yhteistä tuloa niin, että kun yhtiö on maksanut tuloistaan veron, se riittää? Perintöveroa voitaisiin pitää tuplaverona jopa suuremmalla syyllä kuin osinkoveroa ainakin silloin, kun aikoinaan veronsa maksanut perinnön jättäjä ja sen saaja kuluvat samaan perheeseen. 

On eri asia, että yrityksiä halutaan tukea esimerkiksi juuri toimitusjohtaja Stadighin mainitsemista syistä eli yritysten ulkomaiseen omistukseen siirtymisen ehkäisemiseksi. On myös ymmärrettävää, että kun osinkojen verottomuuden muodostamasta edusta jouduttiin luopumaan, siitä purnataan. Kuitenkin asioita pitäisi mielestäni käsitellä ja nimittää niiden todellisen luonteen mukaisesti: osinkoja jakavan yhtiön voitto on sen omaa tuloa ja osakkaiden saamat osingot vastaavasti näiden tuloja. 

Jos osinkotuloja halutaan talouselämämme etujen nimissä suosia verovapaudella, silloin oikeat perustelut ovat lähinnä talous- ja yhteiskuntapoliittisia. Sen sijaan verotuksen "kahdenkertaisuus" ja "ketjutus" ovat perusteluina savuverhoja eli retoriikkaa, joka ei oikein kestä logiikan testiä. 

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20040709 (20040709) o o AJK kotisivu