Pihlanto Pekka 
Yliopistoille rahaa todellisten lukujen perusteella

Julkaistu Turun Sanomissa 6.8.2004
Maamme yliopistoissa asetetaan vuotuiset tavoitteet perustutkintojen ja tohtorintutkintojen määrille. Näiden tavoitteiden perusteella yliopistot saavat huomattavan osan budjettirahoituksestaan. Alle puolet yliopistoista saavutti tohtoritavoitteensa viimeksi kuluneen kolmivuotiskauden aikana (TS 3.8.). 

Tämä yliopistojen toiminnan tehokkuuden parantamiseen tähtäävä järjestelmä on siitä erikoinen, että tutkintojen perusteella tulevista rahoista huomattava osa saadaan pelkästään tavoitteiden korkeuden mukaan. Tästä syystä yliopistoille syntyy kiusaus esittää epärealistisen korkeita tavoitelukuja, varsinkin kun tavoitteiden alittaminen ei johda varojen takaisin perintään. Rahoja ei tietenkään olisi mielekästäkään vaatia takaisin, sillä seurauksena olisi katastrofi: yliopistojen budjetit heilahtelisivat vuosittain rajusti. Henkilöstöä jouduttaisiin lomauttamaan jatkuvasti, mikä aiheuttaisi sietämätöntä haittaa yliopistojen toiminnalle. 

Turun Sanomien uutisessa mainitaan, että järjestelmä on saanut osakseen raskasta kritiikkiä, mutta sille ei ole toistaiseksi esitetty vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja on kyllä esitetty, mutta opetusministeriö on mieltynyt tähän malliin siitä huolimatta, että sillä on monia vakavia haittavaikutuksia. Nykyistä selväjärkisempi olisi järjestelmä, jossa perusrahoitus annettaisiin yliopistojen suhteellisen hitaasti muuttuvien todellisten volyymilukujen - esimerkiksi henkilökunnan ja sisään otettavien opiskelijoiden määrien mukaan. Tehokkuuden tarkkailu ja hoitaminen voitaisiin järjestää nykyistä paremmin laadun huomioon ottavalla tavalla. Pääasia on, että luovuttaisiin suunnitelmien ja toiveiden palkitsemisesta, mikä johtaa ylimitoitettuihin tavoitteisiin ja todennäköisesti myös niihin pyrkimiseen tutkintojen laadusta tinkien. 

Pekka Pihlanto
professori emeritus

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20040806 (20040806) o o AJK kotisivu