Pihlanto Pekka 
Gradutöiden ohjaus entistä laajemmalle pohjalle

Acatiimi, syyskuu 2004


Yliopistojen pro gradu-töiden ohjaus on herättänyt vilkasta keskustelua julkisuudessa. Töiden ohjaus- ja hyväksymisprosessia on moitittu liian hitaaksi: käsikirjoitus on saattanut hautautua professorin kiireiden johdosta tämän pöydälle jopa lähes vuodeksi. Tällaisten yksittäistapausten pohjalta ei tietenkään voida sanoa mitään siitä, mikä on tilanne yliopistoissamme keskimäärin. 

Joka tapauksessa erilaisia neuvoja on tarjottu asiantilan parantamiseksi. Varsinkin kun yliopisto-opintojen nopeuttaminen nähdään yliopistolain muutosta edellyttäväksi ongelmaksi, myös kaikki graduohjaukseen mahdollisesti liittyvät pullonkaulat on syytä poistaa. Ohjauksen tehostamiseksi on ehdotettu muun muassa, että muutkin kuin professorit ohjaisivat graduja maksua vastaan. Tästä ehdotuksesta saa sen kuvan, että ainakin jossakin yliopistossa vain professorit ohjaavat ja tarkastavat gradutöitä. Näin ei kuitenkaan ole kaikissa yliopistoissa. 

Kokemukseni mukaan järjestelmä, jossa gradutöitä ohjataan ryhmissä viikoittain kahden lukukauden ajan, ja jossa lehtorit tai assistentit osallistuvat ryhmän työskentelyyn, on erittäin tehokas. Turun kauppakorkeakoulussa lehtorit ja väitellet assistentit voivat toimia myös graduryhmän päävetäjänä. Niin professorit, lehtorit kuin assistentitkin saavat sisällyttää opetusvelvollisuuteensa osallistumisensa ryhmän lukujärjestykseen merkittyihin istuntoihin. Siten kaikki ohjaajat saavat työstään palkkion. Tähän sisältyy velvollisuus toimia työn tarkastajana ilman eri korvausta. 

Joskus aikaisemmin opetusministeriö esitti epäilyksiä sen suhteen, voidaanko samasta opetustilaisuudesta maksaa palkkio kahdelle opettajalle. Nämä epäilykset ovat kuitenkin vuosien varrella hälvenneet. Eräänä etuna tästä tuplaopetuksesta on toiminnan yleisen tehostumisen ohella se, että gradun ohjaukseen tulee mukaan alusta alkaen toinenkin näkökulma. Pääohjaajan työtaakka tietenkin myös hieman kevenee, kun neuvontapainetta on jakamassa toinen ohjaaja. 

Järjestelmän lisäbonuksena on se, että uransa alkuvaiheessa olevat assistentit saavat ryhmässä toimiessaan koulutusta gradujen ohjaus- ja tarkastustyöhön: toisen henkilön työskentelyn seuraaminen ja siihen osallistuminen on oppimisen kannalta hyvin tehokasta. Samalla väitöskirjaa tai lisensiaatintyötä tekevät assistentit saavat välillisesti opastusta omaankin tutkimustyöhönsä: samat perusasiat ovat relevantteja niin gradun kuin lisensiaatintyön ja väitöskirjankin tekemisessä. Erona näiden töiden välillä on oikeastaan vain syvällisyyden ja perusteellisuuden - tieteellisyyden - aste. 

Gradujen ohjausta tehostettaessa on syytä muistaa, että ratkaisevin hidastava tekijä tässä prosessissa ja opiskelussa yleensäkin on usein opiskelija itse. Ainakin meidän korkeakoulussamme henkilökohtaista ohjausta ja palautetta saa, jos sitä vain hakee. Joissakin tapauksissa opettajat ovat jopa ottaneet yhteyttä opiskelijoihin, joiden gradutyö on jäänyt kesken ja järjestäneet näille ylimääräisen ohjausryhmän. Vastuun akateemisesta opiskelusta tulee kuitenkin pääsääntöisesti olla opiskelijalla itsellään. 

Pekka Pihlanto
professori emeritus 
Turun kauppakorkeakoulu

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20040922 (20040922) o  o AJK kotisivu