Pihlanto Pekka 
Kuka antaa osakeyhtiölle arvot ja moraalin?

Turun Sanomat 5.12.2004


Pääjohtaja Björn Wahlroos toteaa (TS 30.11.), että osakeyhtiöllä on ne arvot ja moraali, jotka omistajat sille antavat. Omistajat haluavat nimenomaan tuottoa sijoitukselleen. Tämä on osakeyhtiön tärkein tehtävä, minkä ohella se tarjoaa esimerkiksi työpaikkoja. 

Omistajilla on tietysti oma näkemyksensä yrityksen toiminnasta ja se voi olla kaikessa rajoittuneisuudessaan myös kuvatunlainen. Yrityksellä on kuitenkin omistajien lisäksi muitakin sidosryhmiä, joita ilman se ei kykene tuottamaan tulosta omistajille. Yrityksen toimihenkilöiden ja työntekijöiden rooli kutistetaan pääjohtaja Wahlroosin lausumassa lähes olemattomiin - esimerkiksi yritysten luonne ihmisten työpaikkana tulee siinä esiin vain "sivutuotteena". 

Erikoista esitetyssä näkemyksessä on myös osakeyhtiön johdon roolin unohtuminen. Eikö juuri johto tulkitse omistajien, mutta myös muiden sidosryhmien toiveita ja vaatimuksia? On tuskin ajateltavissa, että laajaomistuspohjaisen pörssiyhtiön omistajat antaisivat yhtiölle kaikki tarpeelliset arvot ja moraalin. Kasvottomilta osakemarkkinoilta ei niitä varmasti saada, ja yhtiökokouksessakaan ei todennäköisesti voida kovin perusteellisesti puida näitä kysymyksiä. Olivatkohan muuten Enronin omistajat hyväksyneet yhtiön soveltamat moraalisäännöt? 

Nähdäkseni juuri yritysjohdon kontolle jää päätöksenteko siitä, minkälaisilla arvoilla ja moraalilla omistajien sinänsä tietysti oikeutettua tuottotavoitetta pyritään tyydyttämään. Esimerkiksi "mahdollisimman paljon heti ja millä hinnalla hyvänsä" ei mielestäni kelpaa pitempiaikaiseen menestymiseen tähtäävän yrityksen tuottotavoitteeksi. Yritys, joka sivuuttaa kaikkien muiden sidosryhmien paitsi omistajien näkökulman, kaivaa maata jalkojensa alta. 

Globalisoituneessakaan maailmassa ei ole syytä unohtaa, että yhteiskunta luo osaltaan yrityksille toimintaedellytyksiä - yrityshän ei voi toimia tyhjiössä ja pelkästään omistajiensa pääomapanosten voimalla. Osaavat toimihenkilöt ja työntekijät ovat puolestaan yrityksen strateginen voimavara. Heitä ei ole järkevää pitää helposti korvattavissa olevina koneiston osina. 

Kansainvälistyneen yrityksen on globaalissa ympäristössä helppo uhkailla siirtymisellä ulkomaille, mutta sielläkin se joutuu johonkin yhteiskuntaan, jonka etuja ei ole viisasta jättää kokonaan huomioon ottamatta. Jos yhteiskuntamme olisi ollut yhtä vastuuton kuin pelkästään mahdollisimman korkeita osakekursseja ja tuottoja tuijottavat tahot, se olisi jättänyt pankkikriisissä pankit oman onnensa varaan. 

Tämä nykyisin niin yleinen tapa luonnehtia osakeyhtiötä pelkäksi omistajien rahantekovälineeksi sopii kyllä osakemarkkinoilla toimivalle spekulantille, joka siirtää rahansa aina tuottoisimpaan kohteeseen kantamatta huolta mistään muusta kuin omasta sijoituksestaan. Sen sijaan näin kapeakatseinen näkemys vaikuttaa oudolta yritysjohtajien ja yritystoiminnan yleisistä toimintaedellytyksistä kiinnostuneiden esittämänä. 

Pekka Pihlanto
professori emeritus 
Turun kauppakorkeakoulu

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20041206 (20041206) o  o AJK kotisivu