Pekka Pihlanto
Ammattikorkeakoulut lainahöyhenissä

Acatiimi no. 1, 2.2.2006

Ammattikorkeakoulut ovat ottamassa käyttöön englanninkielisen nimen University of Applied Sciences. Opetusministeriön suosittelema käännös Polytechnic ei ammattikorkeakouluväkeä miellytä, koska sen väitetään viittaavan teknilliseen koulutukseen tai ammattikouluun. Ammattikorkeakoulu ei kuitenkaan ole yliopisto edes englanninkielessä, sillä yliopisto-termi tarkoittaa siinäkin korkeinta opetusta antavaa instituutiota, joka myöntää oppiarvoja ja harjoittaa akateemista tutkimusta (Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English).

Tosin Englannissa on lehtitiedon mukaan menty jostakin syystä antamaan ammattikorkeakouluille oikeus käyttää university-nimikettä. Siten englantilaiseen käytäntöön ei voi vedota, koska tilanne on siellä nyt toinen kuin meillä. Ammattikorkeakoulujemme nimikevalinta ei myöskään muutu hyväksyttäväksi siitä, että eräiden muidenkin maiden ammattikorkeakoulut ovat tehneet tällaisen nimikekaappauksen - varsinkin kun maamme ammattikorkeakoulun opetuksen tasosta on esitetty vahvoja epäilyksiä (viimeksi tammikuussa TV1:n M.O.T. -ohjelmassa).

Uuden englanninkielisen nimen loppuosa tarkoittaa sovellettuja tieteitä ja on siten perusteeton sekin: tieteellinen tutkimus ei kuulu sovelletussakaan muodossa ammattikorkeakoulujemme varsinaiseen tehtäväalueeseen, vaikka asiaa on yritetty ammattikorkeakoulupiireissä viritellä. Polytechnic puolestaan viittaa lähinnä monialaisuuteen, jollaisia ammattikorkeakoulut juuri ovat, ja tekniikalla laajasti ymmärrettynä on maamme ammattikorkeakouluissa keskeinen sijansa. Siten termissä ei pitäisi olla mitään vikaa - lukuun ottamatta ilmeisesti sitä, että se ei tuota lainkaan ylimääräistä (ja ansaitsematonta) arvonnousua.

Herää kysymys, onko lainahöyhenissä liikkuminen ammattikorkeakoulujen omankaan edun mukaista. Aina kun totuus paljastuu, tilanteen luulisi olevan turhauttava ulkomaiselle osapuolelle ja nolo selittelyn paikka suomalaiselle.

Jo silloin kun ammattikorkeakoulujen kaupan alan tutkinnolle etsittiin nimeä tapahtui vastaavanlainen hämäysyritys: ammattikorkeakoulut havittelivat itselleen kunniakasta ekonomin nimikettä, jonka kauppakorkeakoulut olivat työllään tehneet arvostetuksi. Tässäkin näkyi halu esiintyä todellista korkeatasoisempana. Samoin ammattikorkeakoulujen tohtorintutkinnoista, professoreista ja dekaaneista puhuminen viittaa pyrkimykseen kopioida yliopistoille ominaisia nimikkeitä. Jo korkeakoulu -nimikkeen antaminen näille oppilaitoksille oli perusteettoman statuksen tavoittelun tarkoituksessa tehty virhe, sillä muun muassa kauppatieteelliset ja tekniset yliopistot käyttävät sitä edelleen.

Tämä kaikki osoittaa ammattikorkeakoulujen horjuvaa uskoa oman perustehtävänsä merkitykseen. Voidaankin kysyä, miksi ammattikorkeakoulut eivät tyydy ja keskity kunnolla käytännön työelämään tähtäävään koulutukseen, joka niille on säädetty. Ammattikorkeakoulut ylpeilevät käytännönläheisyydellään "liian" teoreettisten yliopistojen suuntaan, mutta pyrkivät samalla olemaan yliopistoja. Tämä yhtälö on todellisuudessa mahdoton. Selvää pitäisi olla, että kaikki opetuksen instituutiot eivät voi edustaa "korkeinta opetusta", niin demokraattiselta kuin se ehkä kuulostaisikin.

Ainakaan suomalaisessa kulttuurissa ei ole totuttu arvostamaan esiintymistä roolissa, joka ei vastaa tosiasioita. Tuskin se on menestyksellinen strategia kansainvälisessäkään toiminnassa. Rehellisempää ja pitkällä aikavälillä palkitsevampaa olisikin esiintyminen toimintansa luonnetta oikein kuvaavalla nimikkeellä ja pyrkiminen mahdollisimman hyviin tuloksiin juuri omalla alueellaan. Tämä on tosin huomattavasti vaivalloisempi tie kuin statuksen keinotekoinen kohottaminen näyttävillä nimikevalinnoilla.

Pekka Pihlanto
professori emeritus Turun kauppakorkeakoulu

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän


Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20060204 (20060204) o  SP-osoite o AJK kotisivu