Pekka Pihlanto 
Miksi pilata hyvä kauppakorkeakoulu?

Turun Sanomat 15.4.2006
Markku Mikkola kirjoittaa (TS 9.4.) osuvasti viime aikoina esitetyistä näkemyksistä, joiden mukaan Turun kauppakorkeakoulu pitäisi liittää Turun yliopistoon. Mitään todellisia hyötyjä ei tästä "rakenteellisesta kehittämisestä" todellakaan koituisi. 

Päinvastoin, siitä aiheutuisi vakavaa haittaa kauppakorkeakoululle säädetylle yhteiskuntaa palvelevalle koulutus- ja tutkimustehtävälle. Yritysmaailmasta ei tässä voida ottaa oppia, sillä siellä uusia yksiköitä perustetaan, vanhoja yhdistellään ja lopetetaan koko ajan. Jatkuvuutta edustava yliopistolaitos ei voi olla tällaisen voittoa tavoittelevan myllerryksen kohteena. 

Yliopistoja yhdistettäessä toteutuisivat samat prosessit kuin kaikissa suuren ja pienen organisaation pakkoliitoksissa - olivatpa kyseessä kunnat tai valtiot. Pohjimmiltaan on kysymys vallan käytöstä, joka heijastuisi yhdistämisen kaikkiin seurauksiin. Kauppakorkeakoulun toimintaa koskevat päätökset siirtyisivät sen omista käsistä mammuttimaisen yliopiston hallintoelimille. 

Ihmisten käyttäytymisen perusluonteen huomioon ottaen on vahvat perusteet ennakoida, että yliopiston hallinnossa ei osattaisi kantaa aidosti huolta kauppakorkeakoulun tehtävistä - pätevän työvoiman kouluttamisesta talouselämälle sekä tätä tukevasta tutkimuksesta. Pikemminkin kauppakorkeakoulusta uhkaisi muodostua opetuspalveluja tuottava lypsylehmä joillekin yliopiston aineille, jotka eivät kuitenkaan pystyisi täyttämään talouselämän asiantuntijatarpeita. 

Koska kaikki yliopistot joutuvat toimimaan ankaran taloudellisen niukkuuden oloissa, yliopiston hallintoelimissä ryhdyttäisiin varmasti kuristamaan kauppakorkeakoulun rahahanoja. Tämä johtaisi kauppakorkeakoulun opetuksen ja tutkimuksen kurjistumiseen - eli koulutettavien maistereiden osaamisen selvään laskuun nykyisestä hyvästä tasosta. 

Yhdistämisen hinnan maksaisivat sekä tulevat opiskelijapolvet että talouselämä ja samalla koko yhteiskunta. Tätä yliopistolaitoksen "rakenteelliset kehittäjät" eivät tietenkään myönnä haluavansa, mutta niin siinä valitettavasti tulisi käymään. Kehittämällä verkottumista ja yhteistyötä, joita jo harjoitetaan, saadaan vahinkojen sijasta aikaan todellisia hyötyjä. 

Pekka Pihlanto
professori emeritus Turku 

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaAsko Korpela 20060416 (20060416) o SP-osoite o AJK kotisivu