Pekka Pihlanto
Ahneita kaikissa ikäluokissa

Turun Sanomat, Kirjoittajavieras-palsta, 4.6.2006

Kevään mittaan julkisuudessa on keskusteltu suurten ikäluokkien ahneudesta. Nämä kun saavat kuitata itselleen muiden maksamat eläkkeet ja lisäksi heillä on valta yhteiskunnassa. Ikäluokkakohtainen tarkastelu on tarkkuusasteeltaan hyvin karkeaa ja epäanalyyttista, sillä ikäluokan sisälle mahtuu monenlaisia pienryhmiä ja yksilöitä. Katsotaanpa kuitenkin, mitä tällaisesta pohdiskelusta voi saada irti.

Suurten ikäluokkien edustajat ovat puolustautuneet sanomalla, että he ovat työllään ansainneet eläkkeensä ja heidän verotuloillaan on maksettu muun muassa heitä vanhempien sukupolvien eläkkeitä sekä muita menoja. Samoin he ovat rahoittaneet itseään nuorempien ikäluokkien yhä kasvaneet koulutus- ja monet muut etuisuudet, joista he itse eivät sodanjälkeisissä niukoissa oloissa voineet uneksiakaan. Nuorille on ilmaisen koulutuksen lisäksi tarjolla meillä ennen näkemättömät kulutusmahdollisuudet, vaikka tosin köyhätkin ovat ikäluokkiin katsomatta edelleen keskuudessamme.

Mitä tulee yhteiskunnalliseen valtaan, se pyrkii kasaantumaan iän tuoman kokemuksen ja usein myös pätevyyden myötä, mutta selvää on, että suurtenkin ikäluokkien enemmistö on täysin "vallatonta". Voidaan aprikoida, onko suurten ikäluokkien valta-asemaan kohdistuva kritiikki eräs osoitus siitä uskomuksesta, että nuoret ovat tottuneet saamaan kaikki "heille kuuluvat" edut tässä ja nyt? Vallalle on kuitenkin tyypillistä, että se otetaan vastuuntuntoa osoittaen omalla työllä. Sitä ei tulla tarjoamaan kenellekään luonnostaan lankeavana "etuisuutena".

Jos halutaan etsiä yhteiskunnasta tosiahneita ryhmiä, mieleen tulevat ensimmäiseksi kohtuuttomien optioetujen rohmuajat ja omaa palkkaansa sumeilematta korotelleet kansanedustajat. Osakemarkkinoiden spekulantit saattavat myös täyttää ahneen tunnusmerkit, mutta toisaalta he kantavat toimintansa riskit yleensä itse. Ahneuskilpailussa pärjäävät yleensäkin hyvin yksilöt, jotka erilaisissa yhteyksissä hankkivat itselleen etuja muiden kustannuksella. Olisi mahdotonta ja tarpeetontakin yrittää selvittää, mihin ikäluokkiin nämä kuuluvat. Kaikista heitä löytyy, sillä ahneus on paljolti myös persoonallisuuspiirre.

Eräät nuoret moittivat suuria ikäluokkia nykyisin hyvin yleisistä pätkätöistä, mutta näihin johtanut yleismaailmallinen muutos on seurausta niin monimutkaisesta ilmiökokonaisuudesta, että osoittaa älyllistä epärehellisyyttä tai tietämättömyyttä sälyttää tämä jonkin tietyn kotimaisen ikäluokan synniksi. Kyllä kaikki ikäluokat ovat meillä ja muuallakin osallistuneet innolla mahdollisuuksiensa mukaan globaaliin kulutusjuhlaan, missä kaverille ei jätetä.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa kaivattaisiinkin mielestäni nykyistä analyyttisempää, järkiperäisempää otetta. Tunnepohjaiset argumentit saavat kyllä massat liikkeelle, mutta eivät johda tasapuolisten ratkaisujen löytymiseen. Pikemminkin seurauksena on hätiköityjä päätöksiä sekä katkeruutta ja yhteiskunnallista epäjärjestystä. Tämä voi olla joidenkin poliittisten pyrkyreiden henkilökohtaisten etujen mukaista, mutta yhteiskuntaa ei näin rakenneta.

Pekka Pihlanto
professori emeritus Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän


Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaPihlanto Pekka 20060604 (20060604) o  Asko.Korpela@nbl.fi o Webmaster