Pekka Pihlanto
Yritysjohtajilla voi olla vaikeaa yliopistojen hallituksissa

Kauppalehti 6.11.2006

Kauppalehdessä tarkasteltiin ulkopuolisten jäsenten määrää eräiden suurten yliopistojen hallituksissa ja todettiin se suhteellisen vähäiseksi (31.10). Ulkopuoliset jäsenet voivat parhaimmillaan tuoda uusia ideoita yliopistoon, ja lisäksi heidän avullaan saatetaan käynnistää yliopistoille kaivattua lisärahoitusta tuovia hankkeita.

Yliopisto-organisaatio on kuitenkin tavoitteiltaan ja toimintatavoiltaan erilainen kuin yritys. Yliopisto ei pyri taloudelliseen voittoon, vaan uuden tiedon ja sivistyksen tuottamiseen. Tämä tieto poikkeaa esimerkiksi yrityksen tutkimusyksikön tavoittelemasta tiedosta siinä, että sen tarkoitus ei yleensä ole tuottaa välitöntä kaupallista hyötyä. Vaikka kaupalliseen hyödynnettävyyteen tähtäävää tutkimustakin tehdään, yliopiston toiminta lepää edelleen perustutkimuksen varassa. Tämä voi myöhemmin tuottaa kaupallisia sovelluksia.

Yliopistoja ohjaa Suomessa erityislainsäädäntö, johon sisältyvät muun muassa muotoihin sidottu päätöksenteko ja voimakas oikeusturvakorostus erityisesti suhteessa opiskelijoihin. Tällainen pykälävetoisuus, joka voi joskus estää "järkevän" päätöksenteon, ei rajoita yritysten toimintaa.

Näistä erityispiirteistä johtuu, että hallituksessa toimiva yritysjohtaja ei useinkaan kykene hyödyttämään yliopisto-organisaatiota kovin merkittävästi: hänen yritysmaailmasta lainaamansa ajattelutavat kun eivät välttämättä toimi yliopistossa. Näin siitä huolimatta, että opetusministeriössä on vallalla suuri - ja pitkälti perusteeton - innostus yritysmaailman oppien soveltamiseen.

Eräs lisänäkökohta, joka rajoittaa yritysjohtajien hyödyllisyyttä yliopistohallinnossa on ajan puute. Yritysjohtajalla on harvoin aikaa paneutua yliopiston ongelmiin, vaikka hän olisi antanut houkutella itsensä yliopiston hallitukseen. Kauppalehden havainto, että valtaosa yliopistojen hallitusten ulkopuolisista jäsenistä on eläkeläisiä, puhuu tämän näkökohdan puolesta.

Mielestäni on siis edelleen syytä luottaa yliopistoihin niiden harkitessa, missä määrin hallituksiin on tarkoituksenmukaista valita ulkopuolisia. Yliopistoväki tuntee organisaationsa erityisluonteen ja tietää, mitä tekee.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulu

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän


Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20061106 (20061106) o AJK kotisivu o o Webmaster