Pekka Pihlanto
Yliopistolliset huippukeskittymät vaativat syntyäkseen rahaa

Turun Sanomat 3.3.2007

Opetusministeriön asettama suunnitteluryhmä esittää Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun liittymistä yhteiseen yliopistokonsortioon itsenäisinä yliopistoina. Konsortio on hyvä strateginen vaihtoehto muutoksille alttiissa yliopistomaailmassa varsinkin Turun kauppakorkeakoululle.

Suunnitteluryhmän raporttiin jouduttiin kuitenkin sisällyttämään maininta jatkossa ilmeisen automaattisesti seuraavasta "uudenlaisesta yliopistosta", eli yliopistojen yhdistämisestä toisiinsa. Tosin kauppakorkeakoulu olisi uudenlaisessa yliopistossa suhteellisen itsenäinen school-tyyppinen yksikkö, eikä esimerkiksi tiedekunta.

Hankkeeseen on ladattu valtavasti odotuksia, kuten suunnitteluryhmän loppuraportin otsikko "Turusta tieteen huippukeskittymä" hyvin kuvaa. Professori Mikko Nikinmaa toteaa (TS 23.2.) aivan oikein, että huippuyksikön syntyminen edellyttää riittäviä taloudellisia ja muita resursseja. Nyt Turkuun ehdotetut summat eivät nosta konsortion osapuolten rahoitusta vielä lähellekään kansainvälistä huipputasoa. Helsinkiin kaavailtu innovaatioyliopisto painii 700 miljoonan euron peruspääomineen aivan eri sarjassa kuin turkulaisten hanke.

Innovaatioyliopiston edustamaa poikkeusta ehkä lukuun ottamatta meillä luotetaan valtion hallinnossa aivan liikaa pelkän uudelleenorganisoinnin voimaan. Tutkijoiden ja opettajien työn tuloksellisuutta eivät ylätason rakennemuutokset juurikaan paranna, vaan usein ne vain lisäävät haitallista byrokratiaa.

Tutkimuksen yhteistyöverkostot syntyvät niiden tutkijoiden kesken, joilla on samanlaisia tutkimuksellisia intressejä siitä riippumatta, missä kukin työskentelee. On naivia kuvitella, että saman katon alla oleminen synnyttäisi automaattisesti hedelmällistä yhteistyötä. Raha auttaisi kyllä siinä mielessä, että tuloksentekijöitä voitaisiin palkata lisää.

Jää nähtäväksi, toteutuvatko taloudelliset lisäpanokset turkulaiseen konsortioon edes suunnitteluryhmän raportissa kaavaillun suuruisina. Kuten tunnettua, eduskunta hyväksyy vuosittain valtion budjetin, joten sitovia rahoituslupauksia ei voida antaa.

Ehkä aivan lähivuosina konsortion osapuolet saavat palkkioina yhdistymishankkeesta joitakin "porkkanarahoja". Vähän pitemmällä aikavälillä tämä ja muut vastaavanlaiset suunnitelmat saattavat muodostua osaksi maamme yliopistolaitoksen saneeraussuunnitelmaa, vaikka tätä rumaa sanaa ei vielä ääneen sanotakaan.

Pekka Pihlanto professori emeritus Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän


Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20070306 (20070306) o AJK kotisivu o o Webmaster