Pekka Pihlanto 
Politiikka ei vain kiinnosta kaikkia

Helsingin Sanomat 7.4.2007
Jokainen viime eduskuntavaalien tuloksia julkisuudessa kommentoinut on pannut huolestuneena merkille suhteellisen alhaisen äänestysprosentin. Mielestäni demokratian luonteeseen kuitenkin kuuluu, että kansalaisilla on täysi oikeus jättää äänestämättä ilman huonoa omaatuntoa. 

Tuottaisiko se jotakin lisäarvoa yhteisten asioiden hoitamiselle, että eduskunnan saama valtakirja tulisi vaikkapa yhdeksältäkymmeneltä prosentilta kansalaisista? Esimerkiksi seurakuntavaaleissa äänestysvilkkaus on perinteisesti hyvin alhaisissa lukemissa, mutta kirkon hallinto ja talous tulevat silti hoidetuiksi. 

Olisi tietysti kiinnostavaa tietää, mistä eduskuntavaalien alhainen äänestysprosentti johtuu. Yleensä ajatellaan, että äänestämättä jättäminen on osoitus protestimielialasta. Protesti tuottaa ehkä tekijöilleen tiettyä tyydytystä, kun alhaista äänestysvilkkautta pidetään suurena ongelmana ja toisaalta vaaleissa menetyksiä kärsineet puolueet valittelevat kannattajiensa jääneen kotiin. 

Eräs mahdollinen selitys voisi olla myös se, että maahamme on globalisaation ja tietoyhteiskunnan oloissa kasvanut hiljalleen suureneva kansanosa, joka on keskittynyt lähinnä itseään kiinnostaviin asioihin, joihin politiikka ei kuulu. Heille sellainen käsite kuin kansalaisvelvollisuus on jäänne menneiltä ajoilta. 

Saattaakin olla niin, että meidän on sopeuduttava tilanteeseen, jossa politiikka ei syystä tai toisesta vain kiinnosta yhä kasvavaa joukkoa ihmisiä. 

Alhainen äänestysvilkkaus ei siis välttämättä ole kaikilta osin politiikan ja poliitikkojen vika. Se ei myöskään mielestäni ole kohtalokas asia - ainakaan vielä nykyisellä vilkkaustasolla. Ainakaan sellaista johtopäätöstä ei mielestäni pitäisi tehdä, että politiikasta ja siitä tiedottamisesta olisi tehtävä entistä viihteellisempää. Tuskinpa korkea äänestysprosentti on niin itseisarvoinen hyve, että siihen olisi pyrittävä millä hinnalla hyvänsä. 

Pekka Pihlanto 
professori emeritus 
Turku 

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20070407 (20070407) o AJK kotisivu o o Webmaster