Pekka Pihlanto
Piittaamattomuus johtaa valvonnan lisäämiseen

Helsingin Sanomat 29.11.2007

Viime aikojen tapausten innoittamana on kirjoitettu paljon valvonnan lisäämisen tarpeesta. Samalla ovat myös valvonnan vastustajat aktivoituneet. Tarvitaanko meillä lisää valvontaa esimerkiksi käsiaseiden hankinnassa, internetin käytössä, kouluissa, alkoholin myynnissä, liikenteessä ja yleisillä paikoilla?

Kukaan ei pidä siitä, että hänen tekemisiään aletaan valvoa entistä tarkemmin. Toisaalta on ymmärrettävä, että yhteiskunta ei pysy koossa ilman lakeja ja tiettyä valvontaa. Pelkät lait ja muut säännökset eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös kansalaisten suuren enemmistön myötävaikutusta: heidän on oltava valmiita kontrolloimaan omaa käyttäytymistään - eli heidän on omattava jokin vähimmäismäärä yhteiskunnallista moraalia. Jos näin on, lait jäävät taustalle piileviksi vaikuttajiksi. Aina on kuitenkin joukko ihmisiä, jotka eivät sopeudu säännösten asettamiin rajoihin, vaikka ne olisivat kuinka väljät. Juuri heitä varten valvontaa tarvitaan, sillä he eivät kykene itse ohjaamaan käyttäytymistään.

Kun yhä useampien kansalaisten kyky itsensä ohjaamiseen heikkenee, alkaa esiintyä paineita säännösten tiukentamiseen ja valvonnan lisäämiseen. Monet merkit viittaavat siihen, että nyt meillä ollaan tällaisessa tilanteessa: yleinen moraalinen taso on laskenut, ja ihmiset eivät halua enää ottaa muita ihmisiä huomioon siinä määrin kuin aikaisemmin. Oma etu on tullut etusijalle. Tämä ilmenee muun muassa yhteiskunnan kaikinpuolisena kovenemisena.

Kilpailusta on tehty entistä selvemmin hyve monille sellaisillekin aloille, joille se ei sovi, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koulutukseen sekä tutkimukseen. Kilpailusta tosin seuraa kapeasti määriteltävää tehokkuutta, mutta se tuottaa myös juhlittuja voittajia ja halveksittuja häviäjiä. Muiden mukana viihdeteollisuus on huomannut ajan merkit ja kilpailuttaa ohjelmissaan ihmisiä mitä moninaisimmin, usein nöyryyttävin tavoin.

Kun ihminen pannaan yhteiskunnassa kilpailemaan muiden kanssa, hän kääntyy helposti sisäänpäin ja kokee muut ihmiset uhkana sellaisissakin tilanteissa, joissa olisi kaikille edullisempaa pitää heitä yhteistyökumppaneina. Kun tavoitellaan vain itseä hyödyttävää tulosta, säännöt koetaan esteinä ja niitä pyritään kiertämään.

Kilpailun ohella monien kotien ja osittain koulujenkin kasvatusvelvollisuuden laiminlyönnit ovat johtaneet piittaamattomuuteen muista ihmisistä, mikä näkyy hyvien tapojen puutteena ja sääntöjen vähättelynä. Eräs yksityiskohta on internet, jossa kaikenlainen vapaus on huipussaan. Mitä enemmän yhteiskunnassa on lähinnä internetin kasvattamia kansalaisia, sitä yleisempää on kaikenlaisten "vapauksien" ottaminen muuallakin.

Näissä olosuhteissa yhteiskunnan on jotenkin reagoitava, ja se tarkoittaa valvonnan lisäämistä. Tyypillinen vasta-argumentti on, että ei sääntöjä kuitenkaan noudateta, eikä niitä kyetä edes valvomaan. Tämä väite voidaan kääntää toisin päin, eli se vain todistaa, että valvontaan on panostettava entistä enemmän. Luonnollisesti perusongelmaan eli kilpailullisuuden rajoittamiseen ja ihmisten aitoon kasvattamiseen on kiinnitettävä vakavaa huomiota, mutta varsinkin jälkimmäinen on yksinään liian hidas keino.

Niin ikävää kuin se onkin, ei voi välttyä johtopäätökseltä, että eräs yhteiskunnallinen projekti, jota voisi kutsua vaikkapa vapaaksi kansalaisyhteiskunnaksi, on kärsimässä haaksirikon. Ellemme halua riesaksemme yhä kasvavaa epäjärjestystä, meidän on korvattava kansalaisten puuttuvaa itsensä valvontakykyä ja -halua lisääntyvällä valvonnalla. Emme ole onneksi vielä lähelläkään Yhdysvaltojen raakaa väkivalta- ja valvontayhteiskuntaa, mutta siihen suuntaan olemme kuitenkin koko ajan menossa.

Pekka Pihlanto
professori emeritus Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän


Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko KorpelaPihlanto Pekka 20071129 (20071129) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster