Pekka Pihlanto
Yritysmaailman opit eivät auta yliopistoa

Helsingin Sanomat 8.5.2008

Professori Pertti Haaparanta katsoo aivan oikein, että ulkopuolisten rekrytoiminen yliopistojen hallintoelimiin ei ole akateemisten tavoitteiden näkökulmasta perusteltua (HS 3.5.).

Ulkopuolisista yritysjohtajista toivotaan pelastusta maamme yliopistomaailman ongelmiin, joita on tosin suuresti liioiteltu. Yliopistojemme toimintaa on koko ajan syytä tehostaa, mutta ulkopuolisten johtajien avulla tämä ei tule onnistumaan. Yritykset ja yliopistot ovat instituutioina kehittyneet vuosisatojen kuluessa omien tavoitteidensa viitoittamaan suuntaan. Kumpikin tuottaa omia suoritteitaan, jotka eroavat ratkaisevasti toisistaan.

Yliopistosssa tehdään perustutkimusta ja annetaan akateemisia koulutusta. Kummankin osalta yritysmaailman tehokkuuteen ja nopeasti aikaansaataviin tuloksiin tähtäävä toimintastrategia on voimaton, suorastaan vahingollinen. Perustutkimuksen innovaatioiden synnyttäminen on aivan erilaista kuin rahan ansaitseminen: se on tieteen omista lähtökohdista kumpuavaa sitkeää tiedon etsintää yrityksen ja erehdyksen strategian usein tehottomilta näyttävin keinoin. Myöskään akateeminen koulutus ei ole liukuhihnatuotantoa.

Jos yliopiston hallintoon valittavat yritysjohtajat ja valtionhallinnon korkeat virkamiehet tyytyisivät vain pitämään yllä yhteyksiä talouselämään ja hankkimaan sieltä rahoitusta, yliopistojen toiminta ei vaarantuisi. Inhimillinen tosiasia kuitekin on, että kun henkilölle annetaan valtuudet, hän myös käyttää niitä täysimääräisesti. Hän voi toimia yliopiston johdossa parhaan kykynsä ja tahtonsa mukaisesti, mutta jos hänen ymmärryksensä koskee aivan toisenlaista instituutiota kuin yliopisto, hän tulee soveltaneeksi periaatteita, jotka eivät voi sitä hyödyttää. Samalla repeää kuilu johdon ja henkilökunnan välille: he eivät ymmärrä toistensa puhetta.

Olisikin viisasta, jos innovaatioyliopiston johtoon valittaisiin merkittävässä määrin myös yliopistoväkeä. Muille yliopistoille kaavailtu hallintomalli, jonka mukaan hallituksessa on tasavahvasti ulkopuolisia ja akateemisia jäseniä, antaakin niille selvän kilpailuedun innovaatioyliopistoon nähden. Innovaatioyliopisto ei voi menestyä kamppailussa akateemisesta paremmuudesta pelkästään rahan ja yritysoppien voimin.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulu
 

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän


Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20080508 (20080508) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster