Pekka Pihlanto
20080901 Tilanne voi vaatia erilaista johtamisfilosofiaa

Kauppalehti 1.9.2008

FT Maisa Huuhka esitti mielenkiintoisen näkemyksen luovan organisaation vaatimasta uudesta johtamisnäkemyksestä, kvanttijohtajuudesta (KL 25.8.). Kvanttijohtajuus ottaa huomioon organisaatioiden ja toiminnan monimutkaisuuden, ympäristön epävarmuuden ja jatkuvan muutoksen.

Kvanttijohtaja ei pidä työntekijöitä alaisina vaan yhteistyökumppaneina. Luottamus korvaa hänellä kontrollin, kilpailun sijaan astuu yhteistyö ja konfliktin korvaa vuoropuhelu. Kvanttijohtajan perusarvot ovat eettiset. Hänen asennettaan johtamiseen luonnehtivat sitoutuminen, vastuullisuus sekä tietoisuus omasta ihmisyydestä ja elämän kokonaisvaltaisuudesta.

Hieman samantapaisia näkemyksiä on esitetty aikaisemminkin. Filosofi Juha Varto on ehdottanut tieteenfilosofi Gerard Radnitzkyyn viitaten kahta tutkijatyyppiä – välineellistä ja osallistuvaa. Vastaavat johtajatyypit ovat välinejohtaja ja osallistuva johtaja. Osallistuva johtaja muistuttaa mielenkiintoisessa määrin kvanttijohtajaa.

Osallistuva johtaja näkee toimintansa osana muuta elämää ja katsoo itsensä, alaistensa ja asiakkaiden kuuluvan aidosti samaan todellisuuteen. Hän korostaa kommunikointia ja dialogia sekä ymmärtää toimintansa vaikuttavan laajasti organisaatioonsa ja yhteiskuntaan. Arvottaminen on hänelle tärkeä vaihe tosiasioiden ymmärtämisessä, ja hän näkee toiminnallaan olevan eettistä merkitystä.

Perinteinen välinejohtaja pitää menetelmiä ja objektiivisuutta tärkeinä. Hän pyrkii olemaan ulkoapäin katselija, joka olettaa päätöstensä perustuvan neutraaliin tosiasiatietoon. Arvojen merkitys on hänelle vähäinen.

Osallistuva johtaja tai kvanttijohtaja on varmasti välinejohtajaa sopivampi luovaan asiantuntijaorganisaatioon ja yleisestikin epävarmuuden leimaamaan maailmaan. Kuitenkin luova organisaatiokin saattaa vaatia johtajaltaan ripauksen välineellisyyttä erityisesti kriisitilanteissa, joissa on tehtävä kipeitä leikkauksia. Niiden perustelu objektiivisin numeroin on helpompaa kuin pehmeämmin keinoin.

FT Huuhka korosti aivan oikein uuden johtamisparadigman omaksumisen vaikeutta. Uskoisin kuitenkin, että johtaja pystyy omaksumaan joitakin piirteitä myös itselleen vieraasta johtamistyylistä. Esimerkiksi kriisitilanteessa myös luovan organisaation johtajan on pystyttävä palaamaan perinteiseen välineellisyyteen – ja ellei pysty, hänen tilalleen saatetaan istuttaa kriisijohtaja pahimman suman selvittäjäksi.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulu
 

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20080903 (20080903) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster