Pekka Pihlanto
Talous ei ole yliopiston strategian ydin

Helsingin Sanomat 4.5.2009

Tekniikan akateemisten liiton, Ekonomiliiton ja Lakimiesliiton edustajat kirjoittivat, että yliopistolakiehdotus tuo yliopistoille lisää taloudellista valtaa, jos ne kantavat myös vastuun taloudestaan (HS 27.4.). Kirjoittajat liioittelevat lakiehdotuksen yliopistoille tuomaa toimintavapautta, sillä niiden itsenäisen oikeushenkilön asemasta huolimatta opetusministeriöllä tulee edelleen olemaan budjettiohjakset käsissään.

Kirjoittajat sanovat monen uskovan, että uudet vapaudet olisivat tuotavissa yliopistoihin ilman vastuuta ja selkeää vastuunjakoa. Vastuu ja vastuunjako eivät kuitenkaan lakiehdotuksen myötä oleellisesti muutu. Suurin ongelma uudessa yliopistolaissa on ulkopuolisten jäsenten enemmistö hallituksissa, mikä merkitsee vallansiirtoa akateemisilta asiantuntijoilta maallikoille – vastuukysymykseen tämä säännös ei vaikuta sitä eikä tätä.

Kirjoittajat kuitenkin katsovat, että ulkopuoliset eivät ole uhka yliopistojen autonomialle, vaan päinvastoin nämä edustavat ajatusta universaalista tiedeyhteisöstä. Kirjoittajat siis määrittelevät universaalin tiedeyhteisön niin, että sen korkeimman päättävän elimen enemmistö ja puheenjohtajuus ovat tiedeyhteisöön kuulumattomilla jäsenillä. Tämähän vesittää tiedeyhteisön idean.

Kirjoittajien luettelemat yliopistojen ongelmat eivät suinkaan ratkea ulkopuolisten hallitusjäsenten enemmistön myötä. Ulkopuoliset voivat omata kirjoittajien peräänkuuluttamia strategisia taitoja, mutta eivät todennäköisesti nimenomaan tiedepolitiikan alueella. Sellaisia henkilöitä kun ei juurikaan löydy yliopistojen ulkopuolelta.

Yliopistolakiehdotus ja sen puolustajat korostavatkin yli kaiken yliopiston taloutta, ja unohtavat pääasiat, tutkimuksen ja opetuksen. Talous ei kuitenkaan ole yliopiston – toisin kuin yritysorganisaation – strategian ydin, vaan eräs sen sinänsä sitova reunaehto.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20090504 (20090504) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster