Pekka Pihlanto
Systeemit sairastavat

Turun Sanomat, Kirjoittajavieras-palsta 1.10.2009

Pääministeri Matti Vanhanen kiemurtelee vaalirahoitussotkujen puristuksessa ja kieltäytyy ottamasta vastuuta siitä, että vuosikausia käytetty vaalirahoitusjärjestelmä – maan tapa – ja tämän päivän moraalikäsitykset ovat joutuneet törmäyskurssille. Syyllinen onkin hänen mukaansa järjestelmä, eivätkä suinkaan sitä pyörittävät ihmiset. Vanhanen katsoo myös, että kansanvalta pystyy korjaamaan itse itseänsä.

Nämä selitykset muistuttavat mielenkiintoisella tavalla rahoitusalan asiantuntijoiden näkemyksiä finanssikriisin ja sitä seuranneen talouskriisin syistä. Suomalainen ekonomisti Bengt Holmström, jolla on professorinvirka yhdysvaltalaisessa yliopistossa, on julkisuudessa leimannut talouskriisin ”systeemin sairaudeksi”. Kannanotto sisältää ajatuksen, että syyllisiä kriisiin eivät olleet esimerkiksi investointipankkien johtajat, vaikka nämä jättibonusten voimalla kehittivät ja markkinoivat myöhemmin arvottomiksi osoittautuneita ”roskalainapapereita”, jotka horjuttivat ja jopa kaatoivat pankkeja.

Syyllisiksi ei myöskään katsota näiden papereiden luokittajia, jotka vakuuttivat ostajille niiden olevan täysin turvallisia. Ekonomistit ovat myös hyvin haluttomia finanssimarkkinoiden valvonnan lisäämiseen. He katsovat kasvottomien markkinoiden korjaavan itse tällaiset ”häiriöt” – jotka saivat globaalin talouden romahduksen partaalle.

Haluttomuus syyllisten etsintään istuu luontevasti ajan henkeen, jonka mukaan ketään ei saisi syyllistää mistään. Pääministerin kohdalla tämä kanta on helposti ymmärrettävissä, sillä hän taistelee poliittisesta elämästään.

Sen sijaan on hieman vaikeampi ymmärtää, miksi ekonomistit haluavat kaikessa rauhassa tutkia, mikä aiheutti ”systeemiriskin” – ja samalla sivuuttavat aivan ilmeiset kriisin mikrotasoiset syyt sekä syylliset. Ehkä tottuminen makronäkökulmaan kutistaa mikronäkökulman ihmisineen muurahaisen kokoiseksi?

Syynä tähän voi olla myös se, että ekonomistien suosimat teoriat ja mallit ovat tavallaan osasyyllisiä finanssikriisiin. Niiden opastuksellahan on rakenneltu muun muassa roskalainainstrumentteja – samoin kuin monimutkaisia palkitsemisjärjestelmiä, jotka tuottivat suunnattomia bonuksia eräille ja suuria vahinkoja kansantalouksille.

Systeemiin liittyvät ja henkilötason syyt eivät ole toisiaan poissulkevia. Kumpikin on vaikuttanut näiden kriisien syntymiseen ja laajuuteen – ja siksi kumpaankin on puututtava. Kun syyllisyyttä havaitaan, ei pidä kaihtaa syyllistämästä vastuussa olleita yksilöitäkään. Muuten sairaudet eivät parane.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20091001 (20091001) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster