Pekka Pihlanto
Yliopistolaki huonontaa työehtoja

Helsingin Sanomat 5.3.2010

Yliopistojen toimintaa, organisaatiota ja niiden työntekijöiden asemaa radikaalisti muuttanutta yliopistolakia on maan hallituksen piirissä juhlittu suurena voittona ja edistysaskeleena. Todellisuus näyttää hieman toisenlaiselta.

Yliopistouudistuksessa henkilöstön asema luvattiin turvata, mutta uusi yliopistotyönantaja, jota neuvotteluissa edustaa Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluva Yksityisen Opetusalan Liitto, on syönyt hallituksen antaman sanan.

Yliopistolaki on voimassa jo kolmatta kuukautta, mutta yliopistoissa vallitsee edelleen sopimukseton tila. Työnantaja on ollut neuvottelevinaan ehdoista, mutta tarjolla ei ole ollut edes nollalinjaa – palkkaa koskevaa tarjousta lukuun ottamatta – vaan sen sijaan selviä heikennyksiä yliopistoväen työehtoihin.

Työnantajapuolelta ja ehkä suurelta yleisöltäkin on jäänyt huomaamatta, että työnantajan toiminta ei kohdistu pelkästään yliopistotyöntekijöihin. Kysymyksessä on isku suoraan yliopistolaitokseen, jonka toiminta kohentaa ja ylläpitää koko kansakunnan henkistä ja aineellista hyvinvointia.

Yliopistojen suuren merkityksen ymmärsivät nykyistä paremmin menneet sukupolvet, jotka antoivat taloudellisen ja henkisen tukensa yliopistojemme perustamiselle. Voisi toivoa, että jotakin tästä hengestä olisi jäljellä vielä nykyisinkin otettaessa kantaa yliopistoihin niin työmarkkinapöydässä kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Yliopistojen henkilökunnan aseman heikentäminen vaikeuttaa tutkimus- ja opetustyötä, mikä merkitsee vähitellen myös koko kansakunnan hyvinvoinnin taantumista. Onko meillä todella varaa siihen?

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20100305 (20100305) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster