Pekka Pihlanto
Ydinvoimalaitosten rakentamisluvat tulisi huutokaupata rakennuttajille

Helsingin Sanomat 9.4.2010

Suomessa päätetään lähiaikoina ydinvoimalaitosten rakentamisluvista. Eduskunta tulee saamaan hallituksen esityksen siitä, miten maamme energiaomavaraisuus varmistetaan tulevaisuudessa. Eduskunnan enemmistö on ollut ydinvoiman lisärakentamisen kannalla koko nykyisen vaalikauden ajan, ja vallitseva lamakin kannustaa hallitusta päättämään pikaisesti ydinvoiman lisärakentamisesta. Hallituksen piirissä on kannatusta jopa kolmen luvan myöntämiseen. Lisärakentamisesta on yhteiskunnassa vaihtelevia näkemyksiä, mutta hankkeen kannatusta ei ole tarkoitus mitata kansanäänestyksellä.

Pitkään on keskusteltu siitä, mikä taho kantaa ydinvoimalaitoksista aiheutuvan vastuun. Teollisuuden näkemyksen mukaan sen kantavat yritykset. Mahdollisen ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttaman riskin kantaa kuitenkin aina kansalaisten äänetön suuri enemmistö, sillä riskin toteutuessa juuri he joutuvat vaaratilanteeseen.

Ydinvoimalaitokset ovat taloudellisesti erittäin kannattavia, sillä niiden tuotantokustannukset ovat ydintekniikan ylivoimaisuuden johdosta varsin alhaiset. Ainoastaan investointikustannus on korkea, mutta se jakaantuu suhteellisen pitkälle aikavälille. Siten ydinvoimalaitokset tuottavat nykyhinnoin hyvin edullista energiaa.

Keskeinen kysymys on, kuka kerää voitot ensimmäisiltä kahdeltakymmeneltä vuodelta, jonka aikana investointi poistetaan loppuun, ja erityisesti sen jälkeiseltä neljänkymmenen vuoden lisätoiminta-ajalta, jolloin tuotanto on entistä kannattavampaa. Nykyisen politiikan mukainen vastaus on: kaupallisen riskin ottajat eli rakennuttajayhtiöiden omistajat. Sen sijaan kansalaiset eivät saa laitoksen koko toiminta-ajan kantamastaan riskistä mitään välitöntä korvausta.

Lupia myönnettäessä päättäjien tulisikin nähdä koko ydinvoimapelin kokonaisuus myös kokonaisvastuun ja riskin kantamisen näkökulmasta. Kukaan ei voi kieltää sitä, että niin uusiin kuin vanhoihinkin reaktoreihin sisältyy onnettomuusriski. Ehdotammekin, että lupapäätökset alistetaan kilpailuun huutokauppaamalla luvat ydinvoimalaitosten rakennuttajayrityksille. Hallitus määrittäisi ensimmäiselle yksikölle aloitushinnan, ja siitä saatavan kokemuksen perusteella aloitushinnan myös mahdollisille toiselle ja kolmannelle laitokselle.

Huutokaupan tuottamat varat sijoitettaisiin erityiseen energiarahastoon. Rahasto tukisi taloudellisesti ja teknisesti edullisia energiansäästöhankkeita, turvallisuuskulttuurin vahvistamista sekä tutkimusta ja koulutusta. Energiainvestoinnit suunnattaisiin erityisesti luontoa säästäviin kohteisiin.

Näin olisi mahdollista alentaa kansalaisten energiankulutusta ja kustannuksia sekä edistää ympäristönsuojelua. Samalla vähennettäisiin Suomen energiaintensiivisyyttä ja luotaisiin uusia työpaikkoja. Näin menetellen kansalaiset saisivat ydinvoimariskin kantamisesta kohtuullisen korvauksen, ja samalla kansantalous hyötyisi edullisesta energiasta sekä turvatusta energiatarjonnasta.

Noteerattu: Uusi Suomi

Hannu Vanharanta
tekniikan tohtori, professori
tuotantotalous
Markku Salo
tekniikan tohtori, palvelutuotanto
Tampereen teknillinen yliopisto
Porin yksikkö
Pekka Pihlanto
kauppatieteiden tohtori, professori emeritus
innovaatiot ja yrityskehitys
Turun kauppakorkeakoulu

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20100409 (20100409) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster