Pekka Pihlanto
Isoja päätöksiä tehdään usein vaistonvaraisesti

Nettiuutinen haastattelusta, YLE 28.7.2010

Monet yhteiskunnan suuretkin päätökset tehdään paljolti intuition ja ennakko-odotusten varassa, sanovat tutkijat. Päätöksenteon maailma on sumea ja valintatilanteissa toimivat usein tiedostamattomat prosessit. Päättäjät kuitenkin uskovat toimivansa rationaalisesti.

Rationaalista päätöksentekoa tutkinut Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen emeritusprofessori Pekka Pihlanto sanoo, että päätöksentekijät väittävät aina, että heidän ratkaisunsa perustuvat faktoihin.

- Ihminen ei juuri koskaan pysty olemaan täysin rationaalinen ja objektiivinen. Intuitiolla, tunteilla ja tuntumalla on suurikin merkitys päätöksenteossa, Pihlanto sanoo.

Väitöskirjaa Tampereen yliopistossa tekevä finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen tutkija Anniina Autero sanoo myös, että monet päätökset tehdään intuition varassa.

- Päätöksenteon maailma on sumea. Se tarkoittaa sitä, että tehdyt päätökset ovat parhaita mahdollisia päätöksiä sillä hetkellä, mutta se ei tarkoita sitä, että ne olisivat rationaalisia päätöksiä. Ne sisältävät epätäydellisyyksiä ja tiettyjä rajoitteita, Autero kuvaa.

Päätöksentekoon avoimuutta

Julkisuudessa on kesän mittaan keskusteltu ydinvoimapäätöksistä ja valtiovarainministeriön taloustieteellisen neuvoston toiminnasta sekä siitä miten virkamiehet ja poliittiset päätöksentekijät ottavat asiantuntijatiedon huomioon.

Pihlanto sanoo, että ydinvoimasta on paljon asiantuntijatietoa saatavilla, mutta virkamiehet ja poliitikot keräävät tosiasiat sen mukaan, miten ne tukevat tai eivät tue omia näkemyksiä.

- Jokainen tulkitsee tosiasioita uskomustensa ja tuntemustensa valossa.

Talouspoliittisessa valiokunnassa keskusteltavat asiat ovat Pihlannon arvion mukaan niin ikään pitkälle ratkottuja. Virkamiehet ehkä ennakoivat poliittisten ryhmien näkemyksiä.

- Erilaiset intressit kohtaavat, joku voi olla rationaalisempi kuin toinen, mutta jokaisella on varmasti oma lehmä ojassa. Ymmärrän hyvin että, taloustieteilijät ovat turhautuneita. Neuvostossa odotetaan että paikalla on jeesmiehiä, jotka siunaavat poliitikkojen ja virkamiesten viisaat päätökset, Pihlanto lataa.

Pihlannon mukaan monet suuret päätökset ovat ristiriitaisia, siksi suomalainen virkamiesperinne asioiden salassa valmistelusta tulisi murtaa ja antaa kansalaisillekin mahdollisuus keskusteluun.

- Asiantuntijoilla ja poliitikoilla on salaisessa valmistelussa omat asiantuntijansa, joita he haluavat käyttää hyväkseen. Poliitikoilla on aina jokin agenda tai intressi, jota he ajavat. He eivät halua puolueettomia asiantuntijoita, se vaikeuttaisi heidän tavoitteidensa ajamista.

Pihlannon mukaan kansalaisten kannalta olisi parempi, että asiat tulisivat jo valmisteluvaiheessa esille.

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20100729 (20100729) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster