Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Rahaa syydetään Eurooppaan

Uuden Suomen verkkolehti 24.10.2011

Eduskunta hyväksyi lain, jossa Suomen takausosuus Euroopan väliaikaisesta rahoitusvakausvälineestä ERVV:stä nostettiin enimmillään 14 miljardiin euroon. Jälkeenpäin on ilmennyt, että moni kansanedustajista luuli tämän olevan enimmäismäärä, mutta sen päälle tulevat vielä korot. Ne saattavat jopa kaksinkertaistaa summan.

Hallituksen taholta vähäteltiin asiaa ja ilmoitettiin, että kysymyksessä oli vain lainvalmisteluasiakirjoissa oleva kömmähdys. Kansalaisille tulee tästä selittelystä sellainen mielikuva, että oli samantekevää luultiinko päätettävän 14:sta vai 28:sta miljardista eurosta. Pääasia oli, että päätettiin ja nopeasti. Summien ero on kuitenkin todella pelottavan suuri ottaen huomioon, että jälkimmäinen vastaa yli puolta valtion budjetista.

Hallituksen edustajilta näyttää kadonneen käsitys näiden miljardien merkityksestä Suomelle. Viime budjettia laadittaessa oli työ ja tuska saada kasaan kahden ja puolen miljardin säästöt, vaikka menojen leikkaustarve olisi asiantuntijoiden mukaan huomattavasti suurempi. Voi vain kuvitella, mihin ahdinkoon maa ja tulevat sukupolvet joutuvat, jos näistä takauksista joudutaan osakin maksamaan – mikä on hyvin todennäköistä.

Yhteisistä rahoista päätettäessä hallituksen jäsenten ja kansanedustajien tulisi selvästi tiedostaa, mitä he ovat tekemässä. Ei ole kysymys vain rutiiniasioiden hoidosta ja kiitosten hankkimisesta EU:n taholta, vaan kansallisvarallisuuden panemisesta peliin. Huolelliset päättäjät olisivat laatineet skenaarioita ja keskustelleet perusteellisesti siitä, miten tällainen vastuu pystyttäisiin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa maksamaan, ja mitä uhrauksia se tulisi kansalta vaatimaan. Sen sijaan näyttää siltä, että asiasta päätettiin kevytmielisesti ikään kuin oltaisiin takaamassa mukavan kaverin mitätöntä pikavippiä.

Eräs valitettavan todennäköinen selitys tälle käyttäytymislle on se, että vakuusvaatimuksensa ryvettämät suomalaiset päättäjät ovat nyt täysin menettäneet itsesuojeluvaistonsa: vaatiipa eurooppalainen ”vastuunotto” muiden veloista mitä tahansa, se tullaan täyttämään nopeasti ja omaa velkaantumista surematta. Puhutaan hyvinvointivaltion säilyttämisestä, mutta tällä politiikalla se ei tule onnistumaan.

Pekka Pihlanto
professori emeritus
Turku

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20111024 (20111024) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster