Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Palvelujen yksityistäminen ei ole yleislääke

Vakka-Suomen Sanomat 13.4.2012

Valtion ja kuntien taloustilanteen kiristyessä on yhä useammin tarjottu lääkkeeksi yritysmaailman malleja – esimerkiksi siirtymistä pörssiyhtiöksi ja erityisesti yksityistämistä. Nämä eivät kuitenkaan ole mitään yleislääkkeitä, jos aina lääkkeitä ollenkaan. Yleisin perustelu yksityistämiselle lienee, että yksityinen on julkista tehokkaampi, ja siksi yrittäjän voiton aiheuttama rahantarve tulee hyvinkin katetuksi tehokkuuden aiheuttamilla säästöillä.

Tunnetusti jokainen hoitaa omaansa paremmin kuin yhteistä, mutta tämä ei välttämättä riitä yksityistämisen perusteluksi. On paljon esimerkkejä, jotka kertovat julkisten palvelujen toimivan, vieläpä paremmin kuin kokonaan tai osittain yksityistetty. Pörssiyhtiöksi siirtyminen voi puolestaan olla palveluille myrkkyä. Nähtiinhän juuri, että julkista sähköä saatiin aikoinaan varmemmin ja halvemmallakin kuin pörssiyhtiön jakelemaa.

Juuri voiton tavoittelu on keskeinen ongelma yksityistetyssä palvelussa – ja pörssiin viedyssä valtionyhtiössä. Voitto kohdistaa huomion omistajiin ja heidän osuuteensa, sillä nämä ovat voittoa tavoiteltaessa kaiken lähtökohta. Potilaat, vanhukset, matkustajat, postipalvelujen tarvitsijat ja sähkönkäyttäjät ovat ”vain” asiakkaita. Väitetään, että asiakas on kuningas, mutta jokainen tietää tämän olevan pitkälti katteetonta mainospuhetta.

Julkisen palvelun perustarkoitus on kansalaisten tarpeiden tyydyttäminen. Sen sijaan yksityistetyssä toiminnassa asiakkaiden tarpeet ovat vain väline, jolla omistajat panevat pääomansa poikimaan. Toiminta näyttää kummassakin mallissa samanlaiselta, mutta perusero on juuri siinä, keiden eteen työtä tehdään, kansalaisten vai omistajien.

Sosialismi osoitti vääräksi luulon, että mitä enemmän yhteiskunnan omistusta, sen parempi. Jos yksityisomistus ja aito kilpailu katoavat, alkaa rappio. Toisaalta myöskään toinen äärimmäisyys ei ole hyvä. On siis jätettävä rauhaan alat, joilla bisnesmalli ei ole paras mahdollinen. Näitä ovat sellaiset peruspalvelut kuin esimerkiksi hoito-, koulutus-, turvallisuus-, energia- ja raideliikennepalvelut.

Luonnollisesti myös julkinen palvelu voi olla byrokraattista ja tasoltaan huonoa, jos siitä säästetään liikaa. Yksityistäminen saattaa kuitenkin viedä ojasta allikkoon. Sijoittaisivatko yksityiset palveluun pysyvästi enemmän kuin yhteiskunta? Tuskin. Vaarana on, että voitontavoittelu heikentää palvelun laatua ja nostaa hintoja. Kun yksityistetään, valtion onkin valvottava palvelujen laatua ja hintoja. Sama koskee tietysti yhteiskunnan tuottamia palveluja. Mekaaninen tehokkuusajattelu ja liiallinen säästämisinto eivät saa heikentää kansalaisille välttämättömiä peruspalveluja.

Pekka Pihlanto
Turku/Velkua

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto


Pihlanto Pekka 20120413 (20120413) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster