Uusi Suomi, Puheenvuoro


Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Lähentääkö EU jäsenmaita toisiinsa?


23.7.2012 09:28 Pekka Pihlanto
Pekka Pihlanto Euroopan unionin eräänä kantavana motiivina on Euroopan kansojen lähentäminen toisiinsa ja niiden välisten sotien välttäminen. Jälkimmäisen tavoitteen toteutumista on juhlittu näkyvästi, vaikka eurooppalaiset olisivat tuskin ryhtyneet sotimaan, vaikka EU:ta ei olisi syntynyt.

Miten on kansojen lähentymisen laita? Näyttää siltä, että euro on pilannut kansojen välit ja etäännyttänyt niitä toisistaan sekä henkisesti että taloudellisesti. Erityisesti etelän ja pohjoisen välille on revennyt leveä juopa, kun yhteinen valuutta on paljastanut maiden väliset kulttuuriset ja moraaliset eroavuudet. Etelä on elänyt yli varojensa ja pohjoinen joutuu nyt makselemaan holtittoman ja osin moraalittoman rahankäytön tuloksia.

Sen sijaan, että ylivelkaantuneet maat olisivat korjanneet määrätietoisesti talouttaan, ne ovat kapinoineet säästämistä ja rakenteellisia korjauksia vastaan. Erityisesti Kreikka on kunnostautunut kotiin päin vetämisessä. Pohjoisten maksajamaiden kansalaiset ovat tympääntyneet tuhlailua harrastaviin etelän maihin. Viimeksi mainitut ovat kohdistaneet raivonsa paitsi omiin poliitikkoihinsa, myös niihin maihin, jotka kantavat suurimman taakan tukipakettien ja luottotappiouhkan muodossa.

Aikaisemmin Etelä-Euroopan maat nähtiin Pohjolan horisontista eksoottisina erikoisuuksina, joiden erilaiseen elämään haluttiin tutustua. Mielenkiinto esimerkiksi matkailun muodossa tosin jatkunee edelleen, elleivät kansalaisten mielenosoitukset kohdistu turisteihin. Saksalaiset ovat jo saaneet kärsiä vaadittuaan tukipakettien saajien taloudenpidolle tiukkoja ehtoja.

Johtopäätös on, että EU:n ideologia ja kansalaisten luottamus kumppaneihin ovat saaneet euron myötä raskaan iskun. Tämä ei tarkoita sitä, että esimerkiksi Suomen olisi oikopäätä erottava eurosta ja EU:sta. Kysymyksessä olisi hyppy tuntemattomaan. Mukana on riiputtava, ellei euroalue ala hajota jonkin muun maan aloitteesta.
On kuitenkin selvästi tuotava esiin, että eurojohtajat ovat epäonnistuneet. He ovat saaneet maanosan kuilun partaalle. Vastaavaa uhkaa kansalaiset tunsivat joskus kylmän sodan vuosina, jolloin ydinsodan vaara oli käsin kosketeltava. Nyt uhkana on taloudellinen ydinräjähdys, joka tuhoaa hyvinvoinnin.

Mielestäni EU:n komissaarien ja muiden virkailijoiden sekä poliitikkojen on tunnustettava päättäjien epäonnistuminen. Kansalaiset eivät halua enää kuunnella korulauseita euron ja EU:n erinomaisuudesta ja sen päättäjien viisaudesta. Korjausten tekeminen edellyttää rehellistä ja realistista tilannearviota sekä myös syyllisten osoittamista. Jos edelleen sitkeästi väitetään, että tähän mennessä on toimittu aivan oikein ja tehty vain hyviä päätöksiä, on vähänlaisesti toivoa siitä, että jatkossa oltaisiin viisaampia.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketalousteteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

 

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Pihlanto Pekka 20120723 (20120723) o Ajk kotisivu o keskustelu o WebMaster