Uusi Suomi 24.9.2012 09:27 Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Syrjäytyminen on myös itsestä kiinni

Pekka Pihlanto

Uusi Suomi 24.9.2012 09:27 Pekka Pihlanto

Nuorten syrjäytyminen on herättänyt vilkasta keskustelua erityisesti sen jälkeen kun myös presidentti Sauli Niinistö kiinnitti siihen huomiota. Monet pitävät syrjäytymistä lähinnä nuoren itsensä syynä, ja toiset näkevät ratkaisevina tekijöinä olosuhteet, erityisesti yhteiskunnan. Jälkimmäiset uskovat, että ongelma ratkaistaan rahalla. Jokaisen yksilön syrjäytymistarina on varmasti yksilöllinen, mutta ilmiön yleisiä syitä on etsittävä samanaikaisesti sekä nuoresta itsestään että hänen ympäristöstään.

Tärkeitä ovat nuoren omat tavoitteet eli se, mihin hän elämässään tähtää ja mitä hän haluaa – vai tähtääkö mihinkään. Jos nuori haluaa menestyä elämässään yhteiskunnan hyväksymällä tavalla, hän pyrkii hankkimaan mahdollisimman hyvän koulutuksen ja työkokemuksen. Tämän motivaation syntymiseen vaikuttavat suuresti nuoren olosuhteet ja ympäristö.

Hyvä ja nuorta tukeva koti ja koulu lisäävät hänen mahdollisuuksiaan omaksua itselleen hyödyllisiä tavoitteita sekä onnistua. Hän saa samalla myös eväät välttää elämän sudenkuoppia, esimerkiksi liiallista alkoholin käyttöä ja huumeita. Näin varustettu nuori ei todennäköisesti syrjäydy. Aina suotuisa kotitausta ei kuitenkaan takaa hyvää elämää. Nuori voi kapinoida ja hakeutua esimerkiksi huonon seuran johdattamana syrjäytymisvaaraan johtavalle polulle, vaikka hänen lähtökohtansa olisivat kuinka hyvät.

Toisaalta huonot kortit elämän pelissä käteensä saanut nuorikin voi pärjätä, jos hän on jostakin omaksunut elämäänsä myönteiset tavoitteet. On paljon esimerkkejä henkilöistä, jotka ovat menestyneet elämässään, vaikka heidän sosiaaliset ja sivistykselliset lähtökohtansa ovat olleet vaatimattomat. Luonnollisesti silloin on erittäin vaikeaa, mutta ei mahdotonta omaksua menestykseen tähtäävät tavoitteet ja pitäytyä niissä. Hyvin paljon on lopultakin viime kädessä itsestä kiinni. Nuoren luonteenpiirteet ja lahjakkuus tietysti vaikuttavat. Lahjakas pystyy muita paremmin motivoimaan itsensä ja etenemään epäsuotuisissakin olosuhteissa.

Pahimmassa syrjäytymisvaarassa on luonnollisesti nuori, jonka koti- ja muut olosuhteet eivät ole kannustavia, ja jolla ei ole voimia, eikä halua ponnistella näitä syrjäyttäviä tekijöitä vastaan. Jos mitään muutosta ei näissä tekijöissä tapahdu, nuori ajautuu helposti yhteiskunnan ulkopuolelle. Se saattaa olla myös nuoren tietoinen valinta. Hänen huonot olosuhteensa ovat ehkä masentaneet hänet, tai hän saattaa olla ainakin aluksi suorastaan tyytyväinen marginaalissa elämiseen.

Miten sitten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa tai syrjäytynyttä nuorta? Tärkeää on kannustaa nuorta tavoitteellisuuteen sekä pyrkiä parantamaan hänen epäsuotuisia sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteitaan. Kumpikaan näistä ei ole helppoa varsinkaan silloin, kun syrjäytyminen on jo tosiasia. Nuoren tavoitteellisuutta ja motivaatiota ei juurikaan voitane luoda pelkällä rahalla. Ratkaisu kun on kuitenkin nuoren omien korvien välissä. Yhteiskunnan tuki on kuitenkin tärkeää, sillä se voi kannustaa nuorta muuttamaan elämäänsä ja tarjoaa siihen mahdollisuuksia. Mutta jos nuorelta puuttuu halu siihen, yhteiskunnan raha valuu hukkaan – samoin kuin kannustuskin.

Kuka pystyy parhaiten käsittelemään syrjäytymisongelmaa? Varmasti alan ammattilaisilla on runsaasti kokemuksiin perustuvaa tietoa tukenaan. Itse syrjäytynyt on ehkä asiantuntija oman syrjäytymisensä suhteen, mutta ei välttämättä pysty tarjoamaan apua toisenlaisten syrjäytymistapausten varalle. Myös terveen järjen ja oman elämänkokemuksen pohjalta voi tehdä ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi.

Nuoren omaa osuutta syrjäytymisessä ja sen ehkäisyssä ei pidä sivuuttaa. Yhtä lailla vahingollista on panna syrjäytyminen pelkästään yhteiskunnan viaksi. Nuori ei ole pelkkä ajopuu kohtalon virrassa.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20120924 (20120924) o Kotisivu o Webmaster