Turun Sanomat, Lukijan kolumni 31.12.2013

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Helppoa oppimista: surffaillen ylioppilaaksi?

Lukiouudistuksessa pyritään lisäämään valinnaisuutta. Esitetyistä kolmesta vaihtoehdosta varsinkin yhdessä on valinnaisuuden määrää lisätty huolestuttavasti. Oppilaat voisivat jättää esimerkiksi historian, yhteiskuntaopin ja biologian kokonaan sivuun. Myös äidinkielen tunteja suunnitellaan vähennettävän. Monet ovat pelänneet yleissivistyksen heikkenevän ratkaisevasti uudistuksen myötä. Valinnaisuus kuulostaa nyky-yhteiskunnassa hienolta: vapaus ennen kaikkea, ja pakkoruotsi, -historia ja muut vastaavat pois.

Valitettavasti oppilaiden motiivit valinnaisten aineiden hylkäämiseen voivat olla kyseenalaisia. Luovutaan vaikeaksi mielletystä aineesta, jotta päästään helpommalla. Enää ei monikaan halua ponnistella oppiakseen, vaan kaikesta pitäisi selvitä mukavasti. Varsinkin sellaiset oppilaat, jotka eivät saa kotoaan tukea ja asiantuntevia neuvoja, voivat joutua entistä selvemmin syrjäytymispolulle mennessään siitä, missä aita on matalin.

Kouluviranomaiset ovat itse johdatelleet koulujärjestelmää ja samalla oppilaiden asenteita kieroon suuntaan. Ollaan huolestuneita, jos koulussa ei viihdytä. Moni ymmärtänee, että viihtyminen on sukua viihteelle, joka kuitenkin kuuluu vapaa-aikaan. Koulunkäynti on työtä, ei viihdettä. Tietenkin niin työpaikan kuin koulunkin ilmapiiriä on kehitettävä myönteiseksi ja kannustavaksi, mutta ei muuttamalla sitä viihteenomaiseksi.

Eräs tekijä, joka ohjaa meitä helppouteen on sähköinen kommunikointimaailma internetteineen ja sosiaalisine medioineen. Ystäviin ollaan jatkuvasti yhteydessä ja chattaillaan kevyesti niitä, näitä. Netissä hypellään asiasta toiseen paneutumatta mihinkään syvällisesti. Näin voidaan oppia pinnallista elämänasennetta, joka etsii nopeaa tyydytystä vaivattomasti. Tietokonepeleissä joudutaan kyllä keskittymään, mutta yleensä pelaaja vain reagoi pelin antamiin virikkeisiin. Tosielämässäkin on toki tehtäviä, joissa nopea reagointi on hyödyksi, mutta se ei riitä pitkälle.

Teknologian ja median kehityksen pyörää ei tietenkään voi pysäyttää. Sitä voi kuitenkin tarkastella kriittisesti ja ymmärtää sen ongelmat etujen ohella. "Hyvä renki, mutta huono isäntä" -vertaus pätee tässäkin. Opetusta ja oppimista ei voida ainakaan kovin suuressa määrin kammeta surffailumaailman suuntaan, vaikka tietokoneita ja muita informaatioteknologian tuotoksia käytettäisiinkin tukena opetuksessa. Opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä, vaivannäköä ja kypsyttelyä –itsensä peliin panemista. Näin kehittyy myös laajojen kokonaisuuksien hallinta ja yleissivistys. Tuskinpa koskaan päästään sellaiseen lukioon, jossa mukavasti viihtyen surffaillaan ylioppilaaksi.

Pekka Pihlanto
professori emeritus

Turku

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20131231 (20131231) o Kotisivu o Webmaster