Uusi Suomi 5.12.2014 11:20 Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Kännykät koulussa: Liioitellaanko perusoikeuksien suojaa?

Pekka Pihlanto

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka esitti marraskuussa päätöksen, jonka mukaan koulu voi rajoittaa oppilaiden kännykän käyttöä koulupäivän aikana. Perustuslaissa on turvattu oikeus maksuttomaan perusopetukseen, ja se voi toteutua vain, jos oppilailla on työrauha, Jonkka totesi.

Oikeuskanslerin tutkimat tapaukset koskivat Ylivieskan kaupungin Kiviojan koulua ja Pellon kunnan Pellon peruskoulua. Molemmissa oli rajoitettu kännykän käyttöä erityisesti sen takia, että oppilaat olivat niiden avulla kiusanneet toisiaan. Soittoäänet aiheuttivat myös luokassa häiriöitä.

Jonkan päätös on oikean tuntuinen, mutta se herättää ristiriitaisuudessaan myös kysymyksiä. Siihen sisältyy nimittäin näkemys, että kännykän käytön rajoitukset ovat toisaalta ongelmallisia oppilaiden muiden perusoikeuksien kannalta. Perustuslaissa on turvattu kansalaisten omaisuuden suoja, joten hänen mukaansa oppilasta ei voi vaatia luovuttamaan kännykkäänsä ilman nimenomaista lainsäännöstä.

Mielestäni tämän oikeuden vastapainona on kuitenkin otettava huomioon oppilaan ja myös muiden oppilaiden oikeus häiriöttömään opiskeluun. Ja kaiketi opettajillakin on oikeus työrauhaan. Kännykän kerääminen pois oppilaalta voi olla joskus ainoa keino saada sen käyttö aisoihin.

Edelleen oikeuskansleri katsoi, että jos oppilaat määrätään pitämään kännykät kiinni, se on ongelma perustuslaissa turvatun sananvapauden kannalta. Sananvapauteen kun kuuluu oikeus ilmaista ja vastaanottaa viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Jonkka siis katsoi koulun voivan rajoittaa kännykän käyttöä. Mutta onko hän toisaalta myös sitä mieltä, että jos oppilaalla on palava tarve käyttää sananvapauttaan kesken tunnin, hän saa lukea ja vastaanottaa viestejä sekä mahdollisesti puhuakin kännykkään?

Tästähän aiheutuisi luonnollisesti haittaa paitsi asianomaisen omalle oppimiselle, myös muiden oppimiselle ja opettajan työlle. Maksuton perusopetus ei voi olla oppilaalle vain oikeus, vaan myös velvollisuus, sillä hän on lain mukaan oppivelvollinen. Kyllä Jonkan viittaaman oikeuden opetukseen pitäisi päteä myös tässä.

Sananvapaus ei yleensäkään tarkoita sitä, että kansalainen saa olla äänessä milloin tahansa. Yhteiskunnallisessa elämässä kansalaiset joutuvat lukuisiin tilanteisiin, joissa välitön sanavapauden toteuttaminen koetaan sopimattomaksi tai se on suorastaan kiellettyä. Miksi siis koulussa, missä nuorten kansalaisten itsekontrolli ei ole välttämättä vielä kehittynyt, pitäisi sääntöjen olla väljempiä tai niitä ei saisi tehokkaasti valvoa?

Onko lainsäädännössä todellakin tuollaisia aukkoja, joita ei voitaisi hoitaa terveellä järjellä käytännössä? Siinä tapauksessa niitä olisi ryhdyttävä kiireesti tukkimaan oppilaiden oman edun ja oppimistulosten laadun sekä opettajien työrauhan nimissä.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20141205 (20141205) o Kotisivu o Webmaster