Acatiimi No 9, 9.12.2014

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Valtaa keskitetään Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopisto muuttaa johtosääntöään siten, että yliopiston hallitus valitsee tiedekuntien dekaanit rehtorin esitysten pohjalta. Dekaanit valitsevat laitostensa johtajat. Aikaisemmin dekaanit valitsi tiedekuntaneuvosto, joka koostuu professoreista, muusta henkilökunnasta sekä opiskelijoista. Dekaanin valitsi laitosneuvosto.

Uudistus jatkaa nelisen vuotta sitten voimaan tulleen yliopistolain omaksumaa vallan keskittämisperiaatetta, joka on kopioitu yritysmaailmasta. Yrityksen toimitusjohtajalla on kaikki valta. Hän valitsee välittömät alaisensa ja nämä omat alaisensa. Näin kuuliaisuusketju jatkuu huipulta alaspäin katkeamattomana. Muu henkilökunta on vain palkkansa eteen uurastavaa työntekijämassaa.

Yliopistolain puutteet yliopiston kaltaisen tieto-organisaation hallintomallina ovat käyneet koko ajan yhä ilmeisemmiksi. Entinen akateeminen kollektiivisen päätöksenteon malli edusti asiantuntemukseen perustuvaa johtamista: professorit ja muut yliopistoyhteisön jäsenet tuntevat organisaationsa sisältäpäin laaja-alaisesti. Valtakeskukseksi korotettu rehtori hallitsee vain yhden tieteenalan, ja siten häneltä puuttuu laaja yliopiston toimintojen tuntemus.

Niinpä rehtori ja vahvasti yliopistoyhteisön ulkopuolelta valittu hallitus ovat vaarassa jäädä norsunluutorniinsa toteuttamaan omia valtapoliittisia näkemyksiään. Tiedonkulku huipulle organisaation alatasoilta, joissa yliopistojen todellinen tulos tehdään, jää tässä mallissa puutteelliseksi. Dekaanit eivät tämän muutoksen jälkeen enää edusta aidosti tiedekuntiensa tahtoa ja ajatusmaailmaa ¬– ja heistä voikin tulla rehtoria myötäileviä marionetteja.

Yliopistolain myötä sisään ajettu yritys- ja armeijamainen johtamismalli näyttää tällä hetkellä olevan yliopistoja leimaava ainoa hyväksytty "suuri kertomus", jolle ei ole vaihtoehtoa. Aikanaan sekin kai vaihdetaan mielekkäämmäksi, kun juhlapuheiden takaa alkaa yliopiston todellisuus tihkua esiin yhä selvempänä – ja kun nykyisen mallin sisään ajanut virkamies- ja poliitikkopolvi on väistynyt. Siihen asti yliopisto-organisaatiot joutuvat sinnittelemään yritysilluusion kourissa.

Pekka Pihlanto
professori emeritus

Turku

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20141209 (20141209) o Kotisivu o Webmaster