Uusi Suomi 21.12.2014 08:43 Pekka Pihlanto 6 kommenttia

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Miksi nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt?

Pekka Pihlanto

Nuorten syrjäytyminen maassamme on yhä lisääntymässä. Miksi syrjäytyneitä tulee yhä lisää ja miksi heitä oli esimerkiksi sotien jälkeisinä vuosikymmeninä paljon vähemmän kuin nykyisin?

Yhteiskunta on monella tavalla muuttunut parempaan suuntaan, mutta samalla on syntynyt ei-toivottuja sivuvaikutuksia, esimerkiksi juuri nuorten syrjäytymistä. Entiseen verrattuna kotien ote on monessa tapauksessa kirvonnut nuorista, samoin yhä useammin myös koulujen. Työttömyys ja alkoholiongelmat kiusaavat paitsi vanhempia myös työikäisiä nuoria.

Sotien jälkeen yhteiskunnassa oli pitkään hyvä työllisyystilanne, eikä työtahti ollut vielä nykyistä usein tappavaa tasoa. Silloin vanhemmilla oli aikaa lapsilleen, ja kulttuuriin kuului, että heitä myös kuunneltiin. Jos nuori halusi lopettaa koulunkäynnin, hän sai heti töitä. Oli paljon työpaikkoja, joissa ei vaadittu siinä määrin koulutusta kuin nykyisin.

Aikaisemmin nuorilla oli elämässään paljon vähemmän liikkumatilaa kuin nykyisin. Nyt nuoret saavat varsin vapaasti toteuttaa itseään, mutta myös kaikenlaisia houkutuksia tarjoutuu enemmän. Huumeita ei entisaikoina juurikaan tunnettu, ja alkoholin suhteen elettiin lähes kieltolakimentaliteetin ja tiukan valvonnan oloissa. Vapaus on hyvä asia, mutta se edellyttää myös vastuuta ja itsekuria.

Nykyisin monet nuoret on jätetty heitteille elämän houkutusten eteen. Kukaan ei tarjoa heille riittävästi psykologisesti oikein viritettyä opastusta. Kiellot ja kehotukset eivät enää menetelmänä pure. Toisaalta nuoret eivät yleensä haluakaan mitään opastusta ja apua – ennen kuin syrjäytymisprosessi on pitkällä. Silloin on jo tavallaan liian myöhäistä.

Syrjäytymisen ehkäisy on pitkäjänteistä puuhaa. Monethan sen syistä ovat syvällä yhteiskunnan rakenteissa. Syrjäytyneiden nuorten välittömän tukemisen lisäksi yhteiskunnan on siis panostettava hyvin laaja-alaiseen ennalta ehkäisyyn. Tuloksia saadaan odottaa hyvin pitkään, joten panostuksen on oltava pitkäkestoista. Kuitenkin talouslama asettaa tuelle omat rajoitteensa. Olisikin parasta, jos mahdollisimman moni nuori päättäisi ajoissa olla syrjäytymättä.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20141231 (20141231) o Kotisivu o Webmaster