Talouselämä nro 15, 17.4.2015

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Yliopistoilla ja ammattikorkeilla on omat roolinsa ja tehtävänsä

Opetusministeriön tilaamassa lausunnossa kansainvälinen asiantuntijaryhmä katsoo, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyötä pitää syventää. Tämän oletetaan tehostavan Suomen korkeakoulujen toimintaa ja parantavan kansainvälistä kilpailukykyä.

Työryhmä pitää nykyistä instituutioiden erillisyyttä korostavaa duaalimallia sinänsä hyvin toimivana, mitä se onkin. Niinpä sitä ei kannattaisi pelkästään muuttamisen halusta hämärtää. Yhteistyön mahdollisuudet on sinänsä aiheellista yksittäistapauksissa tutkia ja toteuttaa, jos perusteltuja syitä siihen havaitaan.

Tässä on kuitenkin syytä pitää mielessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaiset tavoitteet ja tehtävät. Yliopistot kouluttavat perustutkinto-opiskelijoita vaativiin ammatillisiin tehtäviin ja antavat heille myös perustan tieteelliselle työskentelylle.

Ammattikorkeakoulut kouluttavat nimensä mukaisesti opiskelijoitaan ammatillisiin tehtäviin työelämän palvelukseen. Ammattikorkeakoulun valttina on käytännönläheisyys, mikä tarkoittaa opintonsa suorittaneiden valmiuksia siirtyä suoraan työelämään. Opetuksessa teorian osuus on, tai sen ainakin tulisi olla minimissään.

Yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä voisi tähdätä esimerkiksi helpottamaan opiskelijoiden siirtymistä näiden välillä, mitä asiantuntijaryhmä esittääkin. Siirtyminen tarkoittaisi kuitenkin sitä, että opiskelija muuttaisi suuntautumistaan käytännöllisperäisestä teoreettiseen tai päin vastoin. En usko, että näiden perussuuntausten syvennetyt yhdistelmät johtaisivat selkeisiin ja toimiviin lopputuloksiin.

Hyvin toimivia järjestelmiä ei kannata ryhtyä muuttamaan, sillä tuloksena voi olla aikaisempaa huonompia järjestelmiä. Asiaa tulisi katsoa opiskelijoiden edun ja kummankin instituution tavoitteiden kannalta. Kukaan ei tietääkseni ole osoittanut, että yliopistolaitoksen tai ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus olisi vanhentunut tai muuten epäkelpo.

Poliittiset agendat ja pinnalliset muoti-ilmiöt olisi syytä jättää sivuun silloin kun on kysymys maan nuorison koulutuksesta ja kansakunnalle elintärkeiden instituutioiden kehittämisestä.

Pekka Pihlanto
professori emeritus

Turku

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20150419 (20150419) o Kotisivu o Webmaster