Arvopaperi nro 2 18.2.2016

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Tilaa on sekä osakeyhtiöille että osuustoiminnalle

Sampo-finanssiryhmään lukeutuva vakuutusyhtiö If on tehnyt selvityspyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle OP:n vahinkovakuutus- ja pankkipalveluiden kytkennästä toisiinsa ja siihen liittyvistä asiakaseduista. OP -Ryhmä otti kilpailijan kantelun vastaan hyökkäyksenä koko suomalaista osuustoiminnallista yhtiömuotoa vastaan (Talouselämä 44/15).

Osakeyhtiöiden tarkoitus on omistaja-arvon kasvattaminen, kun taas osuuskunnat keskittyvät tuottamaan hyötyjä asiakasomistajille. Yhtiömuodot eroavat siis siinä, minkä sidosryhmän etua pidetään ensisijaisena.

Esimerkiksi osuuskaupat jakavat ostajille eli asiakasomistajille näiden ostojen mukaan bonusta ja myös erilaisia alennuksia. Osakeyhtiöt maksavat omistajilleen osinkoja ja kasvattavat osakkeiden markkina-arvoa. Myös osakeyhtiömuotoiset yritykset voivat tietenkin antaa asiakkailleen alennuksia, mutta se on satunnaista.

Jokainen voi verrata itse, mitä tuottaa osuuskaupan etukortti, ja mitä osakeyhtiömuotoisen kilpailijan kortti. Osuuskuntamuotoinen yritys voittaa tämän vertailun, mitä myös todistaa osaltaan edellä mainittu selvityspyyntö. Osakkaat voivatkin asettaa yhtiölle kovia tuottovaatimuksia, joiden johdosta asiakkaille ei edes voitaisi tarjota samanlaisia etuja kuin osuustoiminnalliset yritykset voivat ja haluavat antaa.

Hyökkäyksen osuustoimintaa vastaan aloitti jo Jyrki Kataisen (kok) hallitus. Hänen kaudellaan Valtioneuvoston kanslia tilasi selvityksen yritysten omistusrakenteen merkityksestä talouskasvuun ja työllisyyteen. Raportin mukaan "taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta osuustoiminta ei ole omistusmuotona optimaalinen ratkaisu nopeasti muuttuvassa nykymaailmassa. Osuustoiminnallisten yritysten tukemista siirtymisessä osakeyhtiöpohjalle tulisi sen vuoksi harkita.” Osakeyhtiöt ja tämän yhtiömuodon kannattajat näyttävät tässä pelkäävän kilpailua, vaikka yleensä ne vannovat juuri kilpailun nimiin.

Puhuttaessa "optimaalisesta" omistusmuodosta, olisi otettava huomioon kaikki näkökohdat ¬– myös asiakasomistajien saamat edut. Lisäksi on muistettava, että tutkijoillakin on omia ideologisia ennakkoluulojaan, jotka voivat vaikuttaa heidän päätelmiinsä.

Osuuskunnat ovat Suomessa merkittävä yhtiömuoto. Kuluttajat tulevat varmaankin seuraamaan valppaina hankkeita osuuskuntien toiminnan vaikeuttamiseksi tai jopa kieltämiseksi, sekä reagoimaan ehkä yllättävilläkin tavoin. Lieneekö siis kovin viisasta kehittää riitaa kuluttajien ja osakkaiden etuja ajavien organisaatiomuotojen välille? Eiköhän markkinoillamme ole tilaa molemmille.

Pekka Pihlanto
professori emeritus

Turku

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20160218 (20160218) o Kotisivu o Webmaster