Uusi Suomi 14.4.2016 08:37 Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Onko yksityistäminen ja yhtiöittäminen patenttilääke?

Pekka Pihlanto

Sotea on vatkattu politiikan tehosekoittimessa ahkerasti. Keskusta on ajanut siihen maakuntamallinsa, jolla ei ole juuri mitään tekemistä terveyden- tai sosiaalihuollon kanssa. Kokoomus runnoi läpi valinnanvapauden eli se tekee ihmisten vaivoista yhä laajemmin yrittäjien ja osakkaiden rahasammon. Yksityinen ja yhtiömuotoinen on tehokkaampaa, ja tulee siten halvemmaksi kuin julkinen, hoetaan.

Vähän tarkemmin ajatellen paljastuu, että tehokkuus merkitseekin vähemmän ja stressaantuneempaa henkilökuntaa sekä huonompaa palvelua. Se tarkoittaa myös isompia yksiköitä ja lisääntynyttä byrokratiaa – potilaille pitempiä matkoja hoitopaikalle ja pitempiä odotusaikoja. Pitkät jonot ja pitkät matka ovat tehokkaita, mutta eivät potilaille.

Yksityistämiseen ja yhtiöittämiseen liittyy myös se, että yrittäjä/omistaja ottaa osinkonsa, joiden osuus pyrkii kasvamaan. Jos hintoja säännellään on vaara, että menoja vähennetään laatua heikentävin keinoin. Mahdolliset säästöt otetaan henkilökunnan ja potilaiden selkänahasta, ja ne saattavat jäädä odotettua pienemmiksi. Arviot sote-uudistuksen avulla saavutettavista säästöistä ovatkin koko ajan pienentyneet.

Osakeyhtiön ainoa tavoite on omistajien varallisuuden kasvattaminen, eikä sillä ole myöskään moraalia. Näinhän todisteli Björn Wahlroos julkisuudessa. Perinteisillä julkisilla organisaatioilla on yleishyödyllinen tavoite – ei jonkin suppean ryhmän tai valtio-omistajan taloudellisen edun ajaminen. Siinä on ratkaiseva ero.

Yksityistämisen ja yhtiöittämisen historia Suomessa sisältää useita kielteisiä esimerkkejä. Kaiken huippu oli Sonera, joka yksityistettiin. Tarkemmat tiedot tästä löytyvät nettijulkaisusta Miten hävisivät Soneran miljardit?

(https://fi.wikisource.org/wiki/Miten_h%C3%A4visiv%C3%A4t_Soneran_miljardit).

Posti muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi, joka tunnetaan nykyään nimellä Posti Group Oyj. Postin viime vuosien tilaa voi hyvin luonnehtia Posti-Itellan omalla mainoslauseella: "Posti ei ole enää entisensä". Palvelut ovat heikentyneet ja johtajat vaurastuneet.

Myöskään Valtionrautatiet ei ole enää entisensä. Nykyisin VR Groupin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, joka on liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluva, Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Vaikka maantieliikenteen kilpailu on vienyt VR:n asiakkaista, ovat yhtiön palvelut heikentyneet sen omankin politiikan ansiosta. Yhtiö haluaa tahkota valtio-omistajalle osinkoja ja johtajille tulospalkkioita. Siksi entinen koko maan kattava palvelutehtävä on muodostunut rasitukseksi, ja niinpä kannattamattomista vuoroista luovutaan. Palvelutehtävää ei enää ole – on vain bisnes.

Jäljet pelottavat. Saadaanko sote-uudistuksen myötä samanlaisia palvelujen heikennyksiä kuin näissä esimerkeissä? Osakkeenomistajat ja johtajat juhlivat, mutta asiakas-potilas kärsii. Tähän suuntaan poliitikot ovat asiaa viemässä "sulle-mulle" -pelillään. Tavoitteet on asetettu puoluetasolla, eivät koko yhteiskunnan näkökulmasta. Potilas jää sivuun, vaikka tietenkin markkinointipuheissa muistetaan tämän "valinnanvapaus".

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20160414 (20160414) o Kotisivu o Webmaster