Uusi Suomi 20.9.2016 16:49 Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
EU:sta ei pidä tehdä verokantajaa

Pekka Pihlanto

Komissaari Jyrki Katainen kannattaa verotusoikeuden myöntämistä EU:lle. Ajatus ns. Eurooppa-verosta liittyy Euroopan unionin budjettiuudistukseen. Sen taustalla on idea unionin jäsenmaksujen korvaamisesta EU:n omilla tuloilla, joita voitaisiin saada jonkinlaisen veron avulla.

Kataisen kannattaman vaihtoehdon mukaan EU-budjetin varat koottaisiin suoraan jäsenmaiden perimästä arvonlisäverosta, josta “otettaisiin nykyistä suurempi osa EU:n omiksi tuloiksi“. Perusteluksi hän esittää, että näin vältyttäisiin jokavuotisilta neuvotteluilta jäsenmaiden kanssa.

Tämä on tyypillinen hallintobyrokraatin näkemys: siirrettäisiin automaattisesti rahat komission käsiin ja perustelu on hallinnon vaivojen säästäminen. Se ei ole jäsenvaltioiden kannalta järkevä motiivi. On perusteltua, että jäsenmaat voivat edelleen vuosittain päättää, mitä haluavat ja voivat sijoittaa yhteiseen pottiin.

Tällaista automatiikkaa ei pidäkään missään tapauksessa hyväksyä. Komissiolla ei ensinnäkään ole poliittista vastuuta, sitä kun ei valita vaaleilla. Toiseksi sillä on omat tavoitteensa, jotka eivät ole välttämättä ainakaan pienen jäsenmaan intressissä. Britannialla oli valtaa vastustaa tällaista hanketta, mutta Brexit poisti tämän ongelman - iloitsee Katainen.

Ehdotettu veroautomatiikka johtaisi todennäköisesti nykyistä harkitsemattomampaan rahankäyttöön. Katainen tosin selittää, että veron määrästä olisi kuitenkin sovittava. Miten siis komission kannalta hankalista neuvotteluista päästäisiin eroon - eli missä on ehdotuksen pukinsorkka?

Ettei vain pyrittäisi siihen, että neuvotteluissa olisi mahdollista ainoastaan korottaa veron määrää, eikä koskaan alentaa - ja verosta päätettäisiin nykyistä harvemmin?

Heti aluksi komissio pyrkisi epäilemättä saamaan verokannan “riittävän” korkeaksi, jotta rahaa “hyviin hankkeisiin” olisi. Miten Suomi pärjäisi tässä prosenttiluvun asettelussa?

Sopii vain toivoa, että EU-maat eivät taivu tällaiseen veroautomatiikkaan. Luotan erityisesti entisen itäryhmän maihin, jotka ovat muissakin asioissa osoittaneet itsenäisyyttä. Toisin kuin esimerkiksi mallioppilaaksi pyrkivä ja usein EU-hallintoa mielistelevä Suomi.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20160921 (20160921) o Kotisivu o Webmaster