Uusi Suomi 26.10.2016 11:27 Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Kiusaajan vaihdettava koulua

Pekka Pihlanto

Viime aikoina on keskusteltu koulukiusaamisen torjumisesta muun muassa ehdottamalla, että kiusaaja joutuu vaihtamaan koulua. Tähänastinen tavanomainen käytäntö on aivan nurinkurinen: kiusattu on vaihtanut koulua, koska kiusaamiseen ei voida tehokkaasti puuttua. Kiusaaja on saanut jatkaa rötöstelyään uusien uhrien kimpussa. Tämä on oikeudenmukaisuuden irvikuva.

On sinänsä outoa, että koulut eivät voi puuttua kiusaamisen nykyistä tehokkaammin. Julkisuuteen tulee tuon tuostakin viestejä kiusattujen oppilaiden vanhemmilta: koulut vähättelevät kiusaamista ja jopa kieltävät sen tapahtumisen.

Rehtorit näyttävät varjelevan koulunsa mainetta enemmän kuin oppilaittensa oikeutta turvalliseen ja häiritsemättömään koulunkäyntiin. Opettajat kokenevat keinovalikoimansa olemattomiksi, ja kääntävät usein katseensa sivuun, kun ovat voimattomia. Nykyisin puhutaan paljon välittämisestä, mutta on nähtävästi muodikkaampaa hakea välittämisen kohteet jostakin muualta kuin kotimaan sorrettujen keskuudesta.

Jotakin positiivista on asiassa siis kuitenkin tapahtumassa, sillä eduskunnassa on tehty lakiehdotus koulukiusaajien siirtämisestä uuteen kouluun. Yli sata kansanedustajaa kannattaa asiaa. Eräät tahot ovat kuitenkin älähtäneet. Kiusaajillakin on paha olo, ja heitä ei saisi tällä tavoin rangaista. Eli yhden oppilaan paha olo on hyväksyttävä syy panna vahinko kiertämään muille, täysin viattomille sivullisille. Erittäin kyyninen – ja tehoton – hoitokeino.

Lisäksi on tuotu esiin se, että alaikäiset eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Alaikäisillekin on kuitenkin tähdennettävä, että jokainen on vastuussa teoistaan. Nyt nuorisolla ja lapsilla tuntuu olevan usein sellainen käsitys, että he saavat tehdä mitä tahansa, koska rikoslaki ei voi heille mitään. Se on vahingollinen näkemys heille itselleenkin. Kun suojaikä päättyy, ei ehkä osatakaan ryhtyä seuraavana päivänä lainkuuliaiseksi, vaan rötöstely eri muodoissaan jatkuu.

On olemassa muitakin seuraamuksia väärille teoille kuin rikoslain säätämät rangaistukset. Koulukiusaajan koulunvaihto olisi yksi tällainen. Kiusaaja joutuisi miettimään uudessa luokassa tekemisiään. Hän ei todennäköisesti ryhtyisi siellä jatkamaan kiusaamista, sillä häneltä puuttuisi tuttu tukijoukko, joka kannusti häntä kiusaamiseen. Kaiketi hän myös oppisi jotakin tästä seuraamuksesta. Ja ellei oppisi, koulukierros jatkuisi.

Arvoisat kansanedustajat: Laki koulukiusaajan siirrosta uuteen kouluun tulisi saattaa voimaan niin pian kuin mahdollista.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Pekka Pihlanto ja kopion Asko Korpela


Asko Korpela 20161026 (20161026) o Kotisivu o Webmaster