Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Poliitikot kävelevät perustuslain yli

Uusi Suomi 25.5.2017 12:07 Pekka Pihlanto

Viime aikoina on väitelty siitä, onko puoluekuri perustuslain vastainen ilmiö vai ei. Perustuslain mukaan kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta, ja hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

On esitetty, että kansanedustaja on vapaaehtoisesti hyväksynyt puolueensa säännöt ja siinä samalla niin sanotun puoluekurin. Näin ollen puoluekuri sitoisikin häntä. Perustuslaissa ei sanota, että hän voi poiketa "oikeudesta ja totuudesta" (joka tietysti on henkilökohtaisesti harkittava asia), jos niin haluaa.

Tässä valossa käsitys, että puolueen kanssa tehdyn sopimuksen tuoma velvollisuus menee perustuslain edelle, tuntuu tuulesta temmatulta. Eivät oikeus ja totuus voi olla sopimuksenvaraisia asioita, joiden sisällöstä puolue-eliitti ja ryhmä päättää, ja jotka kansanedustaja voisi oman etunsa nimissä hyväksyä vastoin parempaa tietoaan.

Sanotaan, että kansanedustaja voi erota eduskuntaryhmästä, jos ryhmän päätökset eivät häntä miellytä, mutta päivän selvää on, että tämä merkitsee usein käytännössä poliittisen uran päättymistä. Siinä määrin keskeisiksi puolueet on poliittisessa järjestelmässä haluttu tehdä – yksittäisen kansanedustajan itsenäisyyden kustannuksella.

Vielä irvokkaammalta perustuslain ylikävelyltä vaikuttaa kansanedustajan rankaiseminen puoluekurin vastaisesta äänestyskäyttäytymisestä. Tämä tilannehan osoittaa, että kansanedustaja ei voisi halutessaankaan noudattaa omaa käsitystään oikeudesta ja totuudesta, joka poikkeaa puolue-eliitin näkemyksestä. On siis selvästi perustuslain vastaista, että edustaja pakotetaan näin rangaistuksen uhalla sitoutumaan "muihin määräyksiin".

Tunnetun kansanviisauden mukaan laki on niin kuin se luetaan. Perustuslain noudattamista valvova perustuslakivaliokunta on poliittinen elin, eikä mikään juristien miehittämä perustuslakituomioistuin. Siten sen päätökset ovat puhtaasti poliittisia kannanottoja.

Selvää on, että puolue-eliitin jäsenet eivät halua luopua valta-asemastaan, jonka puoluekuri heille tuo. Tällainen valuvika sisältyy oikeusvaltiona pidetyn maamme poliittiseen järjestelmään.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Asko Korpela


Asko Korpela 20170528 (20170528)