Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Vastuullinen liiketoiminta unohdettu hoivabisneksessä

Uusi Suomi 14.2.2019 Pekka Pihlanto

Hoivayritysten väärinkäytöksiä on julkisuudessa käsitelty monelta kannalta. Yrityksiä on puolusteltu muun muassa viittaamalla siihen, että palveluja tilanneet kunnat ovat valinneet halvimmat tarjoukset kiinnittämättä riittävästi huomiota hoidon laatuun, ja että ne eivät ole myöskään valvoneet hoitosopimusten toteutusta.

Tästä saa sellaisen kuvan, että ellei tilaaja huomaa vaatia sopimuksessa kunnollista vanhusten kohtelua tai valvo hoivayrityksen toimintaa, potilaat eivät saa ihmisarvoista hoitoa, jonka pitäisi kuitenkin olla itsestään selvyys. Näinkö pitkälle finanssikriisistä tuttu ahneus on jo levinnyt rahoitusmaailman ulkopuolellekin, ja vastuullisen liiketoiminnan periaate heitetty tunkiolle?

Laamanni Kari Lautjärvi kirjoitti Helsingin Sanomissa (8.2.), että jo laki edellyttää yhtiöiltä laajaa yhteiskuntavastuuta. Voitontuottamistarkoitusta koskeva osakeyhtiölain säännös ei tarkoita, että yhtiöllä olisi velvollisuus tuottaa mahdollisimman suuri määrä voittoa lyhyellä aikavälillä. Pitemmän aikavälin tavoite edellyttää yhteiskunnallisesti hyväksyttävien menettelytapojen noudattamista, sillä myös yhtiön julkisella maineella on merkitystä. On myös muistettava, että lain mukaan sopimus on velvoittava – vaikka sitä ei valvottaisikaan.

Lautjärven johtopäätös on, että osakeyhtiölain mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, mutta pelkkä yrityksen kasvuun ja lyhyen aikavälin voittoihin tukeutuva liiketoimintastrategia ei vastaa lain vaatimuksia.

On siis selvää, että nyt vakaviin laiminlyönteihin syyllistyneet hoivayhtiöt ovat rikkoneet osakeyhtiölakia – osa näistä yhtiöistä lehtitiedoista päätellen ehkä myös muita lakeja, ja ne voivat joutua rikosoikeudelliseen sekä korvausvastuuseen.

Toimittaja Anni Lassila toteaa kolumnissaan (HS 14.2.), että epäeettinen toiminta on huonoa bisnestä. Noussut kohu heikentää selvästi kyseisten yhtiöiden tuloksia pitkälle tulevaisuuteen, ja niiden markkina-arvokin samalla sukeltaa. Kysymys on huonosta johtamisesta. Yrityksen on menestyäkseen huolehdittava pitkällä aikavälillä riittävästi kaikkien muidenkin sidosryhmiensä kuin omistajien eduista. Eräs tärkeimmistä sidosryhmistä on tässä tapauksessa potilas. Kapeakatseinen osakkeenomistajien edusta huolehtiminen ei siten ole yhtiöiden ainoa velvollisuus, vaikka meille on tällaista ajatusta tarjoiltu arvovaltaisista pankkipiireistä jo vuosia sitten.

Miksi sitten hoivayrityksissä on toimittu näin lyhytnäköisesti pyrkien saavuttamaan mahdollisimman suuri voitto inhimillisyyden kustannuksella ja vastuullisuutta laiminlyöden? Toimittaja Lassila huomauttaa selitykseksi, että Esperi Caren omistus on peräjälkeen jo kolmannella pääomasijoittajalla. Pääomasijoittajia eivät kiinnosta yrityksen pitkän aikavälin tulokset, eikä myöskään hoidon laatu: yrityksen voitot ja arvo hinataan nopeasti ylös kyseenalaisilla keinoilla, jotta siitä saadaan hyvä hinta markkinoilla. Nyt tehdyt paljastukset iskevät varmasti näiden saalistajien omaan nilkkaan, sillä kuka haluaa maksaa moraalittomasti johdetusta kriisiyhtiöstä?

Lainsäätäjän pitäisikin huolehtia siitä, että hoivayrityksiä ei käsitellä finanssimarkkinoiden heittopusseina, joita pallotellaan omistajalta toiselle niin kuin finanssikriisin edellä epämääräisiä lainapapereita. Vanhuksista ei saa enää tehdä roskalainapapereiden kaltaista ahneuden markkinatavaraa, jollaisena vanhuksia on tähän mennessä näissä yrityksissä käsitelty.

Nyt nähdyt skandaalit merkitsevät uusia nauloja sote-hankkeen arkkuun. Onhan hyvin todennäköistä, että jos yksityiset yritykset päästetään "valinnanvapauden" varjolla mellastamaan valtion sote-miljardien pariin, jälki voi olla vielä karmeampaa kuin tällä hetkellä.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Asko Korpela


Asko Korpela 20190214 (20190214)