Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Posti lykkää jakelun heikennyssuunnitelmiaan saaristossa

Uusi Suomi 9.5.2019 17:17 Pekka Pihlanto

Posti ilmoitti viime viikolla, että kirjeitä ja lehtiä jaetaan jatkossa yhteysalusreittien varrella oleville saarille kerran viikossa, pääsääntöisesti perjantaisin. Muutos koskee Turun saaristossa Velkuaa (Palvaa ja Velkuanmaata) sekä eräitä ruotsinkielisiä saaristoalueita (Korpoström, Utö, Iniö, Hiittinen, Rosala ja Högsåra). Myös paketit ja mainokset jaetaan kerran viikossa.

Nyt posti lykkää muutossuunnitelmansa toteuttamista. Eräs syy siihen on liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa käynnistetty selvitys, jonka tarkoituksena on tutkia, onko muutos postilain mukainen. Traficom sai asiassa useita yhteydenottoja (Turun Sanomat 9.5.).

Muutoksella siirryttäisiin näiden saaristopaikkojen postipalveluissa yli sata vuotta taaksepäin. Posti yrittää perustella päätöstään viittaamalla postilakiin, jonka mukaan "vaikeakulkuisella saaristo- ja erämaa-alueella --- kirjeet ja postikortit on jaettava vähintään kerran viikossa". Saariston vaikeakulkuisuudesta voidaan olla perustellusti aivan toistakin mieltä, ja myöskään mistään erämaa-alueesta ei tietenkään ole kysymys.

Kaikkein ontuvin postin selitys on Velkuan alueen osalta, sillä mantereelta on Palvaan seitsemän minuutin lossiyhteys ja Palvasta suunnilleen saman kestoinen lossiyhteys Velkuanmaahan. Koko jakelureitin voi hoitaa autolla hyviä teitä pitkin niin kuin missä muualla tahansa. Siten vaikeakulkuisuus ja erämaa sijaitsevat lähinnä postin päättäjien mielikuvituksessa. Luultavasti sota-ajan kenttäpostikin toimi nopeammin kuin saaristossa tämän muutoksen jälkeen.

Jatkoselityksistä käy ilmi, mistä postin kenkä puristaa: "Ulkosaaristossa jakelukustannus yhtä kirjettä tai postikorttia kohden voi olla jopa satoja euroja. Lähetysmäärien vähenemisen takia Postilla on tarve alentaa jakelun kustannuksia".

Tietenkin on kyse tarpeesta säästää rahaa – ja esimerkiksi valitaan harhaanjohtava ääritapaus postilähetyksen jakelukustannuksista, jota ei voi taatusti yleistää. Posti on Itella-imagonsa myötä mieltänyt itsensä liikeyritykseksi eikä yhteiskunnallista tehtävää suorittavaksi valtion liikelaitokseksi, joka tukisi maan kaikkien osien asuttuna pitämistä. Eurooppalaisissa sivistysmaissa – esimerkiksi Saksassa ja Englannissa – posti jaetaan joka arkipäivä kaksi kertaa, myös lauantaisin.

Muutoksesta ilmoitettiin sopivasti vasta vaalien jälkeen niin, että kansalaiset eivät päässeet esittämään postinjakeluongelmiaan ennen vaaleja valppaassa tilassa oleville kansanedustajaehdokkailleen. Varsinkin keskustaan murskatappio näytti tarjoavan hyvän tilaisuuden tehdä tällainen uudistus – olihan keskusta, joka on profiloitunut usein syrjäseutujen ymmärtäjänä, nyt voimaton. Mutta jos keskusta – ja RKP tulevat hallitukseen, tilanne onkin toinen.

Huomiota herättää, että postin kohdeluettelossa on nimenomaan Velkua, joka kulkuyhteyksiensä suhteen voidaan rinnastaa täysin mantereeseen. Onko se mukana häivyttämässä vaikutelmaa, joka luettelosta muuten väkisinkin syntyisi: posti haluaa vaikeuttaa erityisesti ruotsinkielisten saaristokuntien palveluja? Sellainen kuva tosin nytkin jää.

Keskeinen kysymys tässä on, miten postin päätös sopii yhteen paitsi postilain, myös perustuslain ja kansalaisten yhdenvertaisuuden kanssa. Trafin selvityspäätös viittaa toivottavasti siihen, että asiassa ei ole vielä sanottu viimeistä sanaa. On huomattava, että jos posti onnistuu tässä hankkeessaan, se voi seuraavaksi kohdistaa huomionsa muualla Suomessa sijaitsevien "erämaa-alueiden" jakelun rajoittamiseen. Näillä kriteereillä niitä tulee riittämään.

(Teksti perustuu Vakka-Suomen Sanomissa (6.5). julkaistuun kirjoitukseeni: "Postin palvelut saaristossa palautetaan 1800-luvun tasolle").

https://www.vakka.fi/a/ns002412190

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus
Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto).

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Asko Korpela


Asko Korpela 20190511 (20190511)