Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Miksi koronarajoitukset kohdistetaan eri toimialoihin eri tavoin?

Turun Sanomat 16.6.2021

Hallituksen asettamat koronarajoitukset ovat saaneet ymmärrettävistä syistä kritiikkiä niiden kohteina olevien toimialojen edustajilta. Esimerkiksi tapahtuma-ala on kokenut joutuneensa kohdelluksi epäreilusti rajoituksia purettaessa.

Vaikka rajoituksia on alettu vähitellen lieventää, on edelleen syytä varovaisuuteen, sillä uusia virusmuunnoksia löydetään jatkuvasti. On samalla pidettävä mielessä, miksi koronarajoituksia yleensä asetetaan. Niillä pyritään estämään ihmisten kohtaamisia varsinkin suurissa joukoissa, ja näin hillitsemään viruksen leviämistä.

Siten arvioitaessa rajoitusten tarvetta, keskeinen tekijä on ihmismäärä, joka alan tilaisuuksissa tyypillisesti kokoontuu. Merkitystä on myös sillä, missä olosuhteissa yleisö kokoontuu: esimerkiksi ulkoilmassa tai minkälaisissa sisätiloissa.

Edelleen asiaan vaikuttaa se, miten yleisö tyypillisesti käyttäytyy alan tilaisuudessa: hillitysti, vai kuuluuko asiaan yleisön pakkautuminen lähelle toisiaan, ja onko tapana huutaa, laulaa, mikä on omiaan edesauttamaan viruksen leviämistä.

Ravintola-alalla ruokaravintolat ovat edullisemmassa asemassa kuin anniskeluun keskittyvät ravintolat. Koska alkoholi saa ihmiset tietyssä vaiheessa unohtamaan varovaisuuden, anniskeluravintoloille on perusteltua asettaa tiukempia rajoituksia kuin ruokaravintoloille. Yökerhot ja karaokebaarit lienevät kaikkein riskinalaisimpia ravintolatyyppejä koronan leviämisen kannalta.

Matkailuala on siinä suhteessa epäedullisessa asemassa, että matkustettaessa ihmisiä sullotaan suurehko määrä pieneen tilaan tuntikausiksi. Lisäksi matkailu vie ihmiset rajojen yli maasta toiseen, ja he voivat levittää virusta laajallekin alueelle – ja tuoda sitä tuliaisena kotimaahansa.

Lisäksi rajoituksiin vaikuttaa toimialojen suhteellinen tärkeys ihmisille. Palvelujen tarjoaminen yleisölle perustuu johonkin ihmisten tarpeeseen, joka pyritään tyydyttämään. Maslow’n tarvehierarkian mukaan ihmisellä on perustarpeet – fysiologiset tarpeet (hengissä säilymisen fyysiset edellytykset, kuten ruoka, juoma, hengitysilma), jotka tulee tyydyttää riittävässä määrin, ennen kuin ihminen alkaa etsiä tyydytystä niin sanotuille ”korkeammille” tarpeille.

Perustarpeita tyydyttävien alojen – esimerkiksi terveydenhuollon ja elintarvikekauppojen – toiminnan sulkeminen tai radikaali rajoittaminen on tietenkin vaikeampaa kuin korkeampia tarpeita tyydyttävien taide- ja viihdealojen.

Viranomaisten suorittamia rajoituksia ja niiden poistamistarvetta arvioitaessa on siis syytä arvioida laajasti ja asiaperustein kunkin alan luonnetta ja sen vaikutusta koronan leviämisherkkyyteen. Viranomaiset joutuvat pitämään silmällä koko yhteiskunnan etua. Siksi rajoitukset voivat näyttää epäoikeudenmukaisilta jonkin yksittäisen toimialan näkökulmasta, vaikka ne ovat täysin perusteltuja meidän kaikkien yhteisen edun kannalta.

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on turkulainen professori emeritus

Palautetta 

Lähetä palautetta! 


Kirjoita otsikko palautteelle

Kirjoita palauteteksti tähän

Kirjoita nimesi tähän. (Nimettömiä ei huomoida.)

..ja sähköpostiosoitteesi

Tämän palauteviestin saa Asko Korpela


Asko Korpela 20210617 (20210617)