Pekka Pihlanto

Ajk kotisivu Pekka Pihlanto
Lieväkin koronatartunta vanhentaa aivoja vuosilla

Uusi Suomi 8.4.2022

Aivotutkimuksessa on havaittu, että jokainen lieväoireinenkin koronavirustartunta vanhentaa aivoja keskimäärin kymmenen vuotta. Tutkijat havaitsivat, että aivoista hävisi massaa enemmän kuin olisi hävinnyt normaalin vanhenemisen seurauksena. Myös sairastuneiden kognitiiviset kyvyt heikkenivät (Pirta Hotulainen, solubiologi, neurotieteilijä, HS-mielipide 7.4.22).

Suomessa ovat koronakuolemat kohonneet aivan uudelle tasolle ja tartuntoja on edelleen runsaasti. Terveysviranomaiset ovat purkaneet rajoituksia kovaa vauhtia. Vielä on sentään rajalla koronaviruskontrolli maahantulijoille – mitä HS pääkirjoituksessaan (7.4.) paheksuu.

Yleinen asenne onkin, että koronaepidemia on voitettu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) näyttää omaksuneen sen kannan, että antaa epidemian käydä väestön läpi. Toki riskiryhmiin kuuluville on tarjottu neljäs rokotus, mutta ei alle 80-vuotiaille perusterveille, toisin kuin monissa muissa maissa.

Neurotieteilijä Hotulainen pitääkin tärkeänä, että THL:n suositukset ovat sellaisia, että niitä noudattamalla voitaisiin ehkäistä tartuntoja. THL voisi ensinnäkin pidentää sairastuneen eristysaikaa ja suositella pikatestiä ennen eristyksen lopettamista.

Nykyinen viiden päivän eristysaika on liian lyhyt, sillä tutkimuksissa on todettu, että sairastuneet erittävät virusta kymmenen päivää oireiden alkamisesta. Maskien käyttö, ilmanpuhdistus ja koululaisten seulontatestaukset olisivat hyviä tartuntojen estämiskeinoja. Lisäksi neljännen rokotuksen antamista laajemmassa riskiryhmässä olisi tutkijan mukaan kiirehdittävä.

Tutkijan kritiikki terveysviranomaisia kohtaan jää paljolti rivien väliin. On kuitenkin syytä korostaa, että THL ei ole toiminut täysin tyydyttävästi. Epidemian vaarallisuus on aliarvioitu, ja toimenpiteet ja suositukset on mitoitettu sen mukaan. Monissa muissa maissa on toimittu vastuullisemmin.

Kaiken huippu on neurotieteilijän nyt esittämä aivojen vanhenemisilmiö. Sitä ei tosin olisi kukaan osannut arvata, mutta moni on vuosien varrella korostanut koronaan sairastumisen aiheuttamien pitkäaikaisvaikutusten mahdollisuutta.

Nyt nämä arvailut ovat karmaisevalla tavalla toteutuneet. Voidaankin hyvällä syyllä kysyä, onko THL ja sosiaali- ja terveysministeriö olleet riittävän tehokkaan valvonnan kohteina? Oireellista on, että alan ministeri on jäänyt varsin tuntemattomaksi…

Pekka Pihlanto
Turku
Kirjoittaja on turkulainen professori emeritus