Robert Musil

Mies ilman ominaisuuksia

Wikipedia: Musil Robert o Der Mann ohne Eigenschaften o Rezension o Kiiltomato
Musil: Mies ilman ominaisuuksia Sisällysluettelo ja aikataulu  o Jaksotus kirjan väliin
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
01
2008
0504
1. Luku, josta merkittävää kyllä ei käy mitään ilmi
2. Missä ja miten asuu mies, jolla ei ole ominaisuuksia
3. Jos onkin mies ominaisuuksia vailla, hänen isällään niitä on
4. Jos on olemassa todellisudentajua, täytyy olla myös mahdollisuudentajua
Pekka Pihlanto: Isällä on, miehellä ei
Pirjopäivi Pihlanto: Todellisuudentajua vai mahdollisuudentajua?
Asta Manner: Alku hajanisia ajatelmia
Asko Korpela: Ominaisuudeton mies esittäytyy
Minna Artimo: L01–08 Mies ja hänen asuinpaikkansa
luvut
1-4
73
02
0511
5. Ulrich
6. Leona eli perspektiivin vaihdos
7. Heikon tilansa johdosta Ulrich tulee saaneeksi uuden rakastetun
8. Kakania
Pirjopäivi Pihlanto: Ulrich, hänen ystävättärensä ja isänmaansa
Pekka Pihlanto: Ulrichin naiset
Asta Manner: Päätöksenteon vaikeus tai helpotus
Asko Korpela: Naissuhteita Kakaniassa
5-8
96
03
0518
9. Ensimmäinen kolmesta yrityksestä tulla huomattavaksi mieheksi
10. Toinen yritys. Moraalikäsitysten alkeita miehessä, jolla ei ole ominaisuuksia
11. Yrityksistä tärkein
12. Nainen, jonka rakkauden Ulrich valloitti heidän keskusteltuaan urheilusta ja mystiikasta
13. Nerokkaan kilpahevosen avulla Ulrich kypsyy tietoiseksi ominaisuuksien puuttestaan
Pirjopäivi Pihlanto: Ulrichin henkilöhistoriaa
Pekka Pihlanto: Ulrichin urakehitys takkuilee
Asko Korpela: Miten saisi särmää ja profiilia
Asta Manner: Huomattava mies
Minna Artimo: Ominaisuuden määritelmä
9-13
138
04
0525
14. Nuoruudenystävät
15. Henkinen kumous
16. Salaperäinen ajan sairaus
Pekka Pihlanto: Lapsuudenystäviä ja kohtalotovereita
Pirjopäivi Pihlanto: Ulrich miettii ajan henkeä
Asko Korpela: Elämisen sietämätöntä keveyttä
Asta Manner: Rakastunut mies
Minna Artimo: Ulrichin ystävät
14-16
157
05
0601
17. Millä tavoin mies, jolla ei ole ominaisuuksia, vaikuttaa mieheen, jolla niitä on
18. Moosbrugger
Pirjopäivi Pihlanto: Kirjailijoiden ihmeellinen mieltymys murhamiehiin
Pekka Pihlanto: Luomisen tuskaa ja väkivaltaa
Asta Manner: Alemmuudentunne
Asko Korpela: Elettyä ja luettua
Minna Artimo: Walterin suhde Ulrichiin
17-18
190
06
0608
19. Kirjallinen muistutus ja tilaisuus ominaisuuksien hankkimiseen. Kaksi kilpailevaa keisarillista riemujuhlaa
Ensimmäinen kirja. Toinen osa. Aina sama tapahtumain meno.
20. luku Kosketus todellisuuteen. Ominaisuuksien puutteesta huolimatta Ulrich esiintyy tarmokkaana ja tulisieluisena
Pekka Pihlanto: Kyllä isä osaa
Pirjopäivi Pihlanto: Vastaan 30
Asko Korpela: Isän kirje ja ominaisuusjahti
Asta Manner: Teema jatkuu
19-20
220
07
0615
21. Paralleeliaktio ja sen todellinen keksijä, kreivi Leinsdorf
22. Paralleeliaktio, vaikutusvaltaisen ja sanomatonta henkistä suloa uhkuvan naisen hahmossa, on valmiina nielaisemaan Ulrichin
23. Muuan suuri mies vaikuttaa asioihin ensimmäisen kerran
Pirjopäivi Pihlanto: Paralleeliaktio, kreivi Leinsdorf ja Diotima
Pekka Pihlanto: Ulrichia ollaan nielaisemassa
Asta Manner: Ideaali maailma
Asko Korpela: Ulrich joutuu vaikutusvaltaisiin piireihin
Minna Artimo: Paralleeliaktion kehittelyä
21-23
238
08
0622
24. Omaisuus ja sivistys. Diotiman ja kreivi Leinsdorfin ystävyys. Diotiman salongin suurena tehtävänä on saattaa kuuluisia vieraita harmoniaan sielun kanssa.
25. Naidun sielun kärsimyksiä
26. Sielun ja talouselämän yhdistäminen. Se mies, joka tähän pystyy, haluaa nauttia vanhan itävaltalaisen kulttuurin barokkisesta lumosta. Paralleeliaktiolle syntyy tällöin aate.
Asko Korpela: Pyterää attribuuttia koko jakso
Pekka Pihlanto: Diotima ja miehet
Pirjopäivi Pihlanto: Diotiman salongin suuri tehtävä
24-26
248
09
0629
27. Suuren aatteen olemus ja sisältö
28. Luku, jonka voi jättää väliin, jos ei anna erityistä arvoa ajattelemisen harrasteelle
29. Normaalin tietoisuuden tilan selitys; keskeytyksiä tässä tilassa
30. Ulrich kuulee ääniä
31. Kenellä on mielestäsi oikeus puolellaan?
Pekka Pihlanto: Jakso, jossa ajatellaan ja pukeudutaan
Pirjopäivi Pihlanto: Diotiman ja Ulrichin oivalluksia
Asko Korpela: Ikään kuin stamppaisi paikoillaan
27-31
269
10
0706
32. Episodi majurinrouvan kanssa - erittäin tärkeä tapaus, joka on päässyt unohtumaan
33. Välirikko Bonaden kanssa
34. Kuuma säde ja kylmenneitä seiniä
Pekka Pihlanto: Välit poikki ajattelun lomassa
Pirjopäivi Pihlanto: Bonadea saatetaan ulos
Asko Korpela: Ulrich ja naiset
32-34
295
11
0713
35. Johtaja Leo Fischel ja riittämättömän perusteen laki
36. Kiitos edellä mainitun lain paralleeliaktio on kouraantuntuvaa todellisuutta ennenkuin tiedetään mikä se onkaan
37. Eräs lehtimies aiheuttaa paljon harmia keksimällä "Itävallan vuoden". Hänen korkeutuensa tahtoo kiihkeästi Ulrichia luokseen
38.Clarisse ja demonit
Pirjopäivi Pihlanto: Paralleeliaktio alkaa muuttua todellisuudeksi
Asko Korpela: Paralleeliaktio ja Itävallan vuosi
Pekka Pihlanto: Ulrichia kaivataan eri tahoilla
35-38
324
12
0720
39.Mies, joka on ominaisuuksia vailla, koostuu ominaisuuksista, jotka ovat miestä vailla
40.Miehellä olisi kaikki ominaisuudet, mutta ne ovat hänelle yhdentekeviä. Muuan hengenruhtinas pidätetään, ja paralleeliaktio saa kunniasihteerinsä
Pirjopäivi Pihlanto: Ulrichista tulee kuin tuleekin paralleeliaktion sihteeri
Pekka Pihlanto: Sekavuudesta sujuvaan kerrontaan
Asko Korpela: Irtiottoa ominaisuudettomuudesta
39-40
13
0727
41. Rachel ja Diotima
42. Suuri kokous
43. Ulrichin ja suuren miehen ensimmäinen kohtaaminen Maailmanhistoriassa ei tapahdu mitään järjetöntä, mutta Diotima esittää väitteen, että tosi Itävalta on yhtä kuin koko maailma
Pirjopäivi Pihlanto: H-hetki lähestyy
Pekka Pihlanto: Suuri kokous ja pieniä ihmisiä
Asko Korpela: Aktion alkupaukku
41-43
367
14
0803
44. Suuren kokouksen jatko ja päätös. Ulrich mieltyy Racheliin, Rachel Solimaniin. Paralleeliaktio saa kiinteän organisaation puitteet
45. Kahden vuorenhuipun sanaton kohtaaminen
46. Ihanteet ja moraali ovat paras täyte siihen isoon reikään, jota sanotaan sieluksi
Pirjopäivi Pihlanto: Suuren kokouksen vaiheilta
Pekka Pihlanto: Suuri kokous ja sen jälkitunnelmia
Asko Korpela: Joko tämä paralleeliaktio nyt sitten ...
44-46
412
15
0810
47. Mitä muut ovat erikseen, sitä kaikkea Arnheim on samassa persoonassa
48. Arnheimin kuuluisuuden kolme syytä ja kokonaisuuden mysteerio
49. Alkavia ristiriitoja vanhan ja uuden diplomatian välillä
50. Asiat kehittyvät edelleen. Osastopäällikkö Tuzzi päättää ottaa selvää Arnheimin henkilöstä.
Pirjopäivi Pihlanto: Itävaltalaisuuden ja preussilaisuuden yhteensovittelua?
Pekka Pihlanto: Ylivoimainen Arnheim
Asko Korpela: Elmo Arnheim
47-50
470
16
0817
51. Fischelin perhe
52. Osastopäällikkö Tuzzi löytää aukon ministeriönsä toiminnasta
53. Moosbrugger viedään uuteen vankilaan
54. Ulrich keskustelee Walterin ja Clarissan kanssa ja osoittaa taantumuksellista ajattelutapaa
Pirjopäivi Pihlanto: Maailman-Itävallan pimeitä nurkkia
Pekka Pihlanto: Pankinjohtajan ja murhamiehen murheita
Asko Korpela: Juonen nupukiviä
51-54
470
17
0824
55. Soliman ja Arnheim
56. Vilkasta toimintaa paralleeliaktion valiokunnissa. Clarisse kirjoittaa Hänen Korkeudelleen ehdottaen Nietzsche-vuoden viettoa
57. Suurta innostusta. Diotima tekee outoja huomioita suurten aatteiden olemuksesta
58. Paralleeliaktio herättää epäilyksiä. Mutta ihmiskunnan historia ei tunne vapaaehtoista paluuta taaksepäin
Pirjopäivi Pihlanto: Takaisin ja eteenpäin
Pekka Pihlanto: Hanke etenee ja papereita syntyy
Asko Korpela: Sillisalaattia juonen laidoilta
55-58
496
18
0831
59. Moosbrugger ajattelee
60. Retki loogis-moraaliseen maailmaan
61. Kolmen tutkielman ihanne eli eksaktin elämisen utopia
Pirjopäivi Pihlanto: Oikeudesta, moraalista ja utopioista
Pekka Pihlanto: Murhamiehen ja kvasifilosofin ajatuksia
Asko Korpela: Syyntakeettomuuden ongelma
59-61
528
19
0907
62. Myös itse maa, mutta nimenomaan Ulrich suosii esseismin utopiaa
63. Bonadea saa näkemyksen
Pekka Pihlanto: Filosofointia ja katumusta
Asko Korpela: Filosofiaa ja naisia
Pirjopäivi Pihlanto: Löytyykö Bonadealle sijaa Ulrichin esseistisessä elämässä
62-63
535
20
0914
64. Kenraali Stumm von Bordwehr vierailee Diotiman luona
65. Katkelmia Arnheimin ja Diotiman keskusteluista
66. Ulrichin ja Arnheimin välillä on jokin vinossa
67. Diotima ja Ulrich
Pirjopäivi Pihlanto: Onko kenraali Stumm von Bordwehrillä sijaa kolmiossa Arnheim, Diotima ja Ulrich
Pekka Pihlanto: Erikoisia ihmissuhteita
Asko Korpela: Uhkaa ilmapiirissä
64-67
562
21
0921
68. Asiasta poiketen: Täytyykö ihmisen olla sopusoinnussa ruumiinsa kanssa?
69. Diotima ja Ulrich. Jatkoa
70. Clarisse käy kertomassa Ulrichille erään tarinan
Pekka Pihlanto: Diotiman ja Ulrichin kuurupiilo
Pirjopäivi Pihlanto: Asiasta poiketaan fyysisempään suuntaan
Asko Korpela: Taas ne naiset
68-70
587
22
0928
71. Hänen Majesteettinsa hallituskauden seitsenkymmenvuotisriemujuhlan suuntaviivoja koskevan päätöksen tekemistä varten asetettu valiokunta alkaa kokoontua
72. Tiede hymyilemässä partaansa eli ensimmäinen seikkaperäinen kohtaaminen pahan kanssa
73. Leo Fischelin tytär Gerda
Asko Korpela: Sattumat ensimmäisestä toiseen
Pirjopäivi Pihlanto: Alkaa tapahtua- vai alkaako!
Pekka Pihlanto: Suurmiehia ja antisemitisteja
71-73
23
1005
74. "Neljäs vuosisata eKr" vastaan "Vuosi 1797". Ulrich saa jälleen kirjeen isältään
75. Kenraali Stumm von Bordwehr pitää käyntejään Diotiman luona miellyttävänä vaihteluna virkatehtävien lomassa
76. Kreivi Leinsdorf esiintyy pidättyväisenä
77. Arnheim lehtimiesten ystävänä
Asko Korpela: 23-Puuttuu
Pirjopäivi Pihlanto: Syyntakeisuudesta ja muista hengen ulottuvuuksista
Pekka Pihlanto: Ulrichin isällä ja kreiveillä on näkemyksiä
74-77
659
24
1012
78. Diotiman muodonmuutoksia
79. Soliman rakastaa
80. Lähempi tutustuminen kenraali Stummiin, joka saapuu yllättäen konsiilin istuntoon
Pirjopäivi Pihlanto: Diotima ja kenraali ovat onnellisia, entä Soliman?
Pekka Pihlanto: Yksi ja toinenkin rakastuu
Asko Korpela: Sielun peilauksia tällä kertaa
78-80
25
1019
81. Kreivi Leinsdorf lausuu ajatuksiaan reaalipolitiikasta. Ulrich perustaa yhdistyksiä
82. Clarisse vaatii "Ulrich- vuoden" viettämistä
83. Aina sama tapahtumain meno eli miksi historiaa ei keksitä
Pekka Pihlanto: Ideoita ja ”ideoita”
Pirjopäivi Pihlanto: Takaisin Ulrichiin
Asko Korpela: Hulluja tuumia
81-83
705
26
1026
84. Väite, että myös tavallinen elämä on utopian luonteista
85. Kenraali Stummin yritys saada aikaan järjestystä siiviliälyn aloilla
Pirjopäivi Pihlanto: Aatteiden aika?
Pekka Pihlanto: Ulrich keskustelee
Asko Korpela: Ulrich, Clarisse ja Kenraali
84-85
732
27
1102
86. Kuningaskauppias ja sielun ja kaupan etujen fuusio. Eli: Kaikki tiet henkeen lähtevät sielusta, mutta yksikään ei vie sinne takaisin
87. Moosbrugger tanssii
Pirjopäivi Pihlanto: Arnheimin ja Moosbruggerin mietteitä
Pekka Pihlanto: Arnheim rakastuu, Moosbrugger tanssii
Asko Korpela: Arnheim ja Moosbrugger
86-87
752
28
1109
88. Yhteys suuriin asioihin
89. Aikaansa on seurattava
90. Ideokratian vallastasyöksy
Pirjopäivi Pihlanto: Arnheim aamusikarin parissa
Asko Korpela: Taas paikallaan jähnätään
Pekka Pihlanto: Hengen tappio – liikevaihdon voitto
88-90
771
29
1116
91. Spekulointia hengen markkinoilla " à la Baisse" ja "à la Hausse"
92. Rikkaiden elämänohjeita
93. Siviiliälystä ei hevin saa otetta ruumiinkulttuurinkaan välityksellä
Asko Korpela: Paralleeliaktion rönsyjä
Pekka Pihlanto: Osastopäällikkö, rikas ja kenraali
Pirjopäivi Pihlanto: Keskusteluja salongissa
91-93
788
30
1123
94. Diotiman öitä
95. Suurkirjailija, takaapäin
96. Suurkirjailija, edestäpäin
Pekka Pihlanto: Uneton Diotima ja suurkirjailija
Pirjopäivi Pihlanto: Diotima ja Arnheim erikseen valaistuina.
Asko Korpela: Diotima ja Arnheim
94-96
817
31
1130
97. Clarissen salaperäiset voimat ja tehtävät
98. Valtiosta, joka menehtyi kielenvikaan
Pirjopäivi Pihlanto: Henkilö-ja kansakuntahistorioita
Pekka Pihlanto: Clarissen muistoista poliisinäyttelyyn
Asko Korpela: Ihmeellinen Clarisse ja kielenvikainen valtio
97-98
835
32
1207
99. Koskee puoliviisautta ja sen hedelmällistä toista puoliskoa, kahden aikakauden samankaltaisuutta, Jane-tädin rakastettavaa olemusta ja hullutusta nimeltä uusi aika
100. Kenraali Stumm tunkeutuu kansalliskirjastoon ja kerää kokemuksia kirjastonhoitajista, kirjastoapulaisista ja älyllisestä järjestyksestä
Pirjopäivi Pihlanto: Muistoissa ja kirjastossa
Asko Korpela: Edelleen sivunäkymiä
Pekka Pihlanto: Jane-tädistä ja kenraali Stummista
99-100
849
33
1214
101. Vihamieliset sukulaiset
102. Kamppailua ja rakkautta Fischelin perheessä
Pirjopäivi Pihlanto: Määrättömästä rakkaudesta ja edistyksestä
Pekka Pihlanto: Ulrich väittelyissä
Asko Korpela: Ulrich kahdella rintamalla
101-102
876
34
1221
103. Kiusaus
104. Rachel ja Soliman sotapolulla
Pekka Pihlanto: Nuorten kapinointia
Asko Korpela: Kiusaus ja kiusankappale
Pirjopäivi Pihlanto: Kaksi paria esillä
103-104
890
35
1228
105. Ylevästä rakkaudesta on leikki kaukana
106. Kumpaan nykyajan ihminen uskoo, Jumalaan vai maailmanfirman johtajaan? Arnheimin päättämättömyys
107. Kreivi Leinsdorfin odottamaton poliittinen menestys
Pirjopäivi Pihlanto: Arnheimin ongelmia ja paralleeliaktion poliittiset ulottuvuudet
Asko Korpela: Rakkaus, usko, toivo
Pekka Pihlanto: Yksityistä ja yleistä
105-107
900
36
0104
108. "Vapahtamattomat" kansat ja kenraali Stummin pohdiskelut sanaryhmästä "vapahtaa"
109. Bonadea, Kakania; onnen ja tasapainon systeemejä
110. Moosbruggerin hajoaminen ja säilytys
Pirjopäivi Pihlanto: Sivuhenkilöt kenraali Stumm, Bonadea ja Moosbrugger palautetaan mieliin
Pekka Pihlanto: Kirjallista sillisalaattia
Asko Korpela: Mykkä kukko Moosbrugger
108-110
923
37
0111
111. Puolihullu ihminen on juristeille tuntematon käsite
112. Arnheim siirtää isänsä Samuelin jumalien joukkoon ja päättää saada valtaansa Ulrichin. Soliman haluaisi tarkempia tietoja kuninkaallisesta isästään.
Pekka Pihlanto: Isät ja pojat
Pirjopäivi Pihlanto: Isät ja pojat
Asko Korpela: Ulrich ja Arnheim
111-112
943
38
0118
113. Ulrich keskustelee Hans Seppin ja Gerdan kanssa yli- ja alirationaalisen raja-alueelle ominaisella sekakielellä
Asko Korpela: Ulrich ja nuoriso
Pekka Pihlanto: Nuori väittelijä vastaan Ulrich
Pirjopäivi Pihlanto: Ulrichin keskustelu nuorison kanssa
113
956
39
0125
114. Tilanne on kärjistymässä. Arnheim on erittäin suopea kenraali Stummia kohtaan. Diotima hankkiutuu menemään rajattomiin. Ulrich leikkii kuvitelmalla, että kävisi päinsä elää niin kuin luetaan kirjoja
115. Rintasi niukka on kuin unikonlehti
Asko Korpela: Onko Herra Korpela tullut järkiinsä?
Pirjopäivi Pihlanto: Ulrich kirjastossa ja Diotiman makuuhuoneessa
Pekka Pihlanto: Sielun lopusta rinnan nipukkaan
114-115
975
40
0201
116. Molemmat elämänpuut ja vaatimus, että olisi nimitettävä pääsihteeristö tarkkuutta ja sielua koskevia kysymyksiä varten.
Pirjopäivi Pihlanto: Pysyykö paralleeliaktio pinnalla?
Pekka Pihlanto: Lopultakin sähköä ilmassa
Asko Korpela: Niinköhän tuota voisi sanoa, että sähköä?
116
993
41
0208
117. Rachelin musta päivä
118. Mene ja tapa hänet sitten!
Pirjopäivi Pihlanto: Rachelin ja Solimanin romanssi kypsyy, Clarissen ja Walterin suhde kriisiytyy
Pekka Pihlanto: Kaksi kiihkeää pariskuntaa
Asko Korpela: Laidalla tapahtuu
117-118
42
0215
119. Vastaisku ja viettely
120. Paralleeliaktio kuohuttaa mieliä
Pirjopäivi Pihlanto: Gerda aktiivisena ja Walter myötämarssijana
Pekka Pihlanto: Yksilön ja väkijoukon kuohuntaa
Asko Korpela: Seksiä ja paralleelia
119-120
43
0222
121. Mitanotto
Pirjopäivi Pihlanto: Ulrich lankeaa puhumisen viettelykseen 43 jakso
Pekka Pihlanto: Ulrichista otetaan mittaa
Asko Korpela: Mitanotto - Uppgörelse
121
1052
44
0301
122. Kotimatka
123. Käännekohta
Asko Korpela: Viime pinnistys
Pirjopäivi Pihlanto: Lomaa elämästä on kulunut puoli vuotta
Pekka Pihlanto: Päätteeksi seestyvää
122-123

Asko Korpela: 20080511 (20080421) o AJK kotisivu/ o Lukupiirit o WebMaster