Russell: Filosofian ongelmat

Etenemme näin: [01 | 02| 03| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ||
Bertrand Russell:
Filosofian ongelmat, 230 s. Gummerus 2003
 Problems of philosophy, 1912, 190 s 

Ohje sivuille tarkoitetun tekstin tekemiseen

Mitä on filosofia? - Selkeämpää vastausta tähän kysymykseen saat hakea.
Tervetuloa! - Ota yhteyttä:

 

Kirjan saatavuus kirjastoista:
http://www.helmet.fi/ o Divarilinkki

Kirjastopalvelun linkkejä Russell sivustoihin:

Kirjallisuutta:

Luemme yhdessä: Lukupiirit
Mitä seuraavaksi?

Lukupiirissä mukana:

Tehtävät: Suomi - 
Sanasto: 
Nenola Eero: Filosofian sanasto

Lisätietoa Internetistä:

 

 
2004 Lukutehtävä  Lask
01 
1107 
Näennäisyys ja todellisuus - Appearance and Reality
Tapio Rintanen: Sukellus filosofian pallomereen
Pekka Pihlanto: Onko pöytä olemassa vai ei?
Pirjopäivi Pihlanto: Appearence and reality
Asko Korpela: Onko pöytä todella olemassa?
Pirjo Hellä: Totuus pöydästä
 68
02
1114
Aineen olemassaolo - The Existence of Matter 
Pekka Pihlanto: Filosofi jäljittelee luonnontieteitä?
Tapio Rintanen: Olemisen ongelmia
Asko Korpela: Materian olemassaolo
Pirjo Hellä: Epäilyksen syövereissä
Pirjopäivi Pihlanto: Huonompaankin seuraan voisi joutua.
78
03
1121
Aineen luonne - The Nature of Matter
Tapio Rintanen: Aistinsisältöjen aaltoliikettä
Pekka Pihlanto: Filosofi aineen vaikutuksen alaisena
Pirjopäivi Pihlanto: "Kaikki virtaa"
Asko Korpela: Aineen luonne
Pirjo Hellä: Aineen luonne
136
04
1128
Idealismi - Idealism 
Pekka Pihlanto: Idealismi lyödään lyttyyn
Pirjopäivi Pihlanto: Piispa pinteessä
Tapio Rintanen: Mikä on sielu, mikä on totuus?
Pirjo Hellä: Pesäero idealismista
Asko Korpela: Idealismi
169
05
1205
Tuttuuteen perustuva tieto ja kuvaukseen perustuva tieto 
- Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description 
Pekka Pihlanto: Tuttua ja kuvattua tietoa
Tapio Rintanen: Tiedostavaa oliotietoutta
Pirjopäivi Pihlanto: Ilman inspiraatiota
Asko Korpela: Pippuri sopassa
Pirjo Hellä: Tuttuus ja kuvaus
205
06
1212
Induktiosta - On Induction
Tapio Rintanen: Toistuvuuden ydin
Pekka Pihlanto: Nouseeko aurinko huomennakin?
Asko Korpela: Luku minun makuuni
Pirjopäivi Pihlanto: Induktion prinsiipista
 244
07
1219
Tietomme yleisistä periaatteoista - On Our Knowledge of General Principles
Pekka Pihlanto: Empiristit ja rationalistit napit vastakkain
Tapio Rintanen: Laillista ajattelua
Pirjopäivi Pihlanto: Tietomme yleisistä periaatteista
Asko Korpela: Tietämisen yleiset periaatteet
Pirjo Hellä: Päättelyn periaatteet
 280
08
1225
Kuinka tieto a priori on mahdollista - How A Priori Knowledge is Possible
Pirjopäivi Pihlanto: A priori tiedosta
Pekka Pihlanto: Immanuelilla ei ole kanttia?
Tapio Rintanen: Immanuel
Asko Korpela: Miten etukäteistieto on mahdollista?
Pirjo Hellä: Russell ja Kant
 
09
0102
Yleiskäsitteiden maailma - The World of Universals 
Pekka Pihlanto: Ihmeellisiä olioita nuo ideat
Pirjopäivi Pihlanto: Yleiskäsitteiden maailmasta
Tapio Rintanen: Kaksi käsitettä, kaksi maailmaa
Pirjo Hellä: Russell ja Platon
Asko Korpela: Platonin universaalit
11
10
0109
Tietomme yleiskäsitteistä - On Our Knowledge of Universals 
Tapio Rintanen: Yleiskäsitteiden systematiikka
Pekka Pihlanto: Olioita ja 'totuuksia'
Pirjopäivi Pihlanto: Tuttuudesta ja relatioista
Pirjo Hellä: Tiedon laatu
Asko Korpela: Tietämyksemme universaaleista
45
11
0116
Intuitiivisesta tiedosta - On Intuitive Knowledge 
Tapio Rintanen: Arkielämää ja muistikokemuksia
Pekka Pihlanto: Kaksi intuition lajia
Pirjo Hellä: Itsestäänselvääkö?
Pirjopäivi Pihlanto: Itsestään selvyyksistä
Asko Korpela: Intuitiivinen tieto
 75
12
0123
Totuus ja epätotuus - Truth and Falsehood 
Tapio Rintanen: Mikä on totuus?
Pekka Pihlanto: Totuus analyysin kourissa
Pirjopäivi Pihlanto: Käsitteellistä sekaannusta
Asko Korpela: Totuus ja epätotuus
Pirjo Hellä: Mitä on totta?
133
13
0130
Tieto, erhe ja todennäköinen käsitys 
- Knowledge, Error, and Probable Opinion 
Tapio Rintanen: Tiedon portilla
Pekka Pihlanto: Onks tietoo?
Pirjopäivi Pihlanto: Miten voimme tietää, mikä on totta ja mikä epätotta
Asko Korpela: Tieto, erhe ja todennäköinen mielipide
172
14
0206
Filosofisen tiedon rajat - The Limits of Philosophical Knowledge 
Tapio Rintanen: Hegel Russellin hampaissa
Pekka Pihlanto: Filosofian rajat löytyvät
Pirjopäivi Pihlanto: Tiedon kritiikkiä
Asko Korpela: Filosofisen tiedon rajat
228
15
0213
Filosofian arvo - The Value of Philosophy
Tapio Rintanen: Filosofian puolustuspuhe
Pekka Pihlanto: Arvon mekin ansaitsemme
Asko Korpela: Filosofian arvo
Pirjopäivi Pihlanto: Epävarmuuden ylistys
 248
16
0220
Summary (in English) 
Pekka Pihlanto: Human-Oriented Arguments Against Russell
Asko Korpela: Russell's philosophy
292
 

Asko Korpela 20050220 (20040821) o  o AJK kotisivu