Viipuri 19990515..17 


Asko Korpela 20041005 (19990518) o   o AJK kotisivu